TIRHírekKözmunkaprogram

Társulatok kérdezték - a VTOSz válaszol

Ingatlan-nyilvántartási adatok megkéréséről

Társulati kérdés:

Az alábbi  VIZIG felkérésre mit tegyen a Társulat?

„A  Társulat  kérje meg a társulat érdekeltségi területéhez tartozó települések közigazgatási területén lévő állami művek földhivatali ingatlan nyilvántartási adatait az állami művek átvételének lebonyolítása érdekében.”

Választervezet:

Sajnálattal tájékoztatom, hogy kérésének tőlünk föggetlen ok miat nem tudunk eleget tenni, mert Társulatunk  a hivatkozott törvény 8. § (1) bekezdése szerint díjmentesen csak  a a  társulat tagjainak nevét (cégnevét), lakóhelyét (székhelyét), a természetes személy tag születési évét, anyja nevét, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság cégjegyzékszámát (nyilvántartási számát), jogviszonyának jellegét (tulajdonos vagy használó), tagsági jogviszonyát megalapozó területének nagyságát kérheti le évente egy alkalommal.

A kért  adatokat csak díj ellenében kapnánk meg, de ehhez állami költségvetési megrendelés hiányában  Társulatunk nem rendelkezik anyagi eszközökkel.

 dr. VÁ

 

4. oldal / 4