TIRSzövetségSegédletek

Segédletek

2011. január 1-től nem lehet minden tagra kötelező fizetést megállapítani, szerződéskötések 2010.

 Több társulatnál még hátra van az alapszabály módosítása a  2009. évi CXLIV törvény előírásaira figyelemmel.

Felmerült, hogy az alapszabályt módosító küldöttgyűlésen a  2009. évi CXLIV törvény  ad-e lehetőséget tagdíj vagy más jogcímű fizetési kötelezettség minden tagra érvényes és kötelező megállapítására,  lehet-e az eddigi gyakorlat szerinti differenciált hozzájárulást fizettetni egyes tagokkal? Milyen szerződéseket lehet idén megkötni a művek tulajdonosaival?

 

Aktualizált mintalevél a jegyzők felé

A 2009. évi CXLIV. törvény ez évben még hatályos rendelkezései szerint a be nem fizetett érdekeltségi- és társulati hozzájárulást az adóhatóság hajtja be.

A jeygzők felé küldendő 2007. évben szerkesztett   aktualizált minta az alábbiakban olvasható:

 

Választervezet - vízjogi üzemeltetési engedély felülvizsgálati eljárás megindításánál

Választervezet - vízjogi üzemeltetési engedély felülvizsgálati eljárás megindításánál.

 

 

A víziközmű társulatok tevékenysége nem eredményes áfa alanyiságot

 

A HÍR TV főszerkesztőjének 2010. 08.03-án írt levél mellékletei

 

 

Kétszáz év után nagykorúvá váltak  a vízitársulatok

2010. január 2-án hatályba lépett a vízitársulatokról szóló 2009. évi CXLIV. törvény

 

Magyarország  vízgazdálkodásában  kétszáz éve  jelentős szerepet betöltő  vízitársulatok  az 1807. év királyi pátens óta először rendelkeznek újra  önálló jogszabállyal. Az  1807. évi XVII.  törvénycikk biztosította, hogy egy-egy vízkárelhárítási munkában érdekeltek  többsége  társulatot alakítva,  a kisebbség akarata ellenére  elvégezzék   a szükséges  vízimunkát és mindazon birtokosoktól beszedjék a rájuk eső költségeket, akiknek hasznuk származott a társulat által elvégzett munkából.

 

2. oldal / 3