TIR

5000 forint lesz az egynyári öntözésre szóló vízjogi üzemeltetési engedély igazgatási díja

A vidékfejlesztési miniszter 116/2012. (XI. 16.) VM rendelete a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet módosításáról

 

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (13) bekezdés a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.)

Korm. rendelet 94. § k) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § c) pontjában meghatározott feladatkörében

eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben – a következõket rendelem el:

1. § A környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet (a továbbiakban: KvVM rendelet) 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követõ  31. napon lép hatályba.

Dr. Fazekas Sándor s. k.,

vidékfejlesztési miniszter

1. melléklet a 116/2012. (XI. 16.) VM rendelethez

A KvVM rendelet 1. melléklet I. pontjában foglalt táblázat 28 a. ponttal egészül ki, amely szerint az egynyári öntözésre szóló vízjogi üzemeltetési engedély [Vgtv. 28. § (1)

bekezdés, 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 5. § (12)–(13) bekezdés]    igazgatási szolgáltatási díjának  mértéke : 5 000.- Ft.

Forrás: MK. 152. szám

dr.VÁ