TIRHírekSzövetségünk híreiDr. Fazekas Sándor: Nincs aktualitása a vízitársulatok megszüntetésének

Dr. Fazekas Sándor: Nincs aktualitása a vízitársulatok megszüntetésének

A vízitársulatok továbbra is aktív szerepet töltenek be a belvízvédelemben és a helyi vízkárvédelemben és ezen közfeladatok finanszírozása továbbra is döntően állami források felhasználásával fog megvalósulni.” ( Dr. Fazekas Sándor:  Írásbeli válasz  Gőgős Zoltán képviselő kérdésére -  2012. január 4.)

………………………………………………………………………………………………...........................................................

A rendelkezésre álló költségvetési források a vízitársulatok közfeladat ellátását szolgálják, de ez nem terjed ki a vízitársulatok működési költségeinek biztosítására , ezért az ahhoz szükséges forrásokat egyéb bevételeikből kell fedezniük.

2012-ben számos vízitársulat küldöttgyűlésén – a tagok által megválasztott küldöttek –a vízitársulat fenntartásáról és a folyamatos működéséről határoztak, melynek biztosításához „tagi hozzájárulást” szavaztak meg, aminek a megfizetését a vízitársulat alapszabálya teszi kötelezővé.

 

A jelenlegi jogi szabályozás szerint a küldöttgyűlés által meghatározott tagi hozzájárulás megfizetése közhatalommal nem kényszeríthető ki, de a vízitársulat tagjainak az alapszabályban és a vízitársulatokról szóló törvényben meghatározott jogok és kötelezettségek szerint kell eljárniuk.*

Az országban működő 83 vízitársulat közül jelenleg mindössze 1 van felszámolás, illetve 1 végelszámolás alatt. A vízitársulatok zöme nem áll megszűnés előtt, illetve  a fenti pénzeszközök bevonásával jogszerűen kívánnak a további működésükről (ön)gondoskodni…. A fentiek figyelembe vétele mellett kijelenthető, hogy jelenleg nincs aktualitása a vízitársulatok megszűnéséről beszélni.” ( Dr. Fazekas Sándor: Írásbeli válasz Font Sándor képviselő kérdésére  2012. augusztus 7.)

 

*A 2012. évi költségvetési támogatás sajnos a vízitársulatok által üzemeltetett állami és önkormányzati művek éves fentartási-karbantartási költségének csupán  15-30 %-át fedezi, ezért a küldöttgyűlések által megszvazott és a tagok által befizetett egyáb támogatások összegének döntő hányadát   a vízitársulatok az állami és önkormányzati közcélú vízgzadálkodási művek fenntartására - karbantartására  fordítják. ( dr. VÁ) 

 

Miniszter Úr idézett írásbeli válaszai a Mellékletekben olvashatóak.

 

Forrás: Országgyűlés Honlapja

dr. VÁ

 

 

Nincs jogosultsága hozzászólni.

Névnap

Ma 2022. május 29., vasárnap van.
Magdolna napja van, holnap Janka és Zsanett napja lesz.