TIRHírekSzövetségünk híreiKinek ment el az esze?

Kinek ment el az esze?

A Csongrád Megyei Gazdakörök gyűléséről az  egyik  napilapban augusztus 13-án  megjelent tudósítás szerint dr.  Budai Gyula a Vidékfejlesztési Minisztérium parlamenti államtitkára többek között az alábbi véleményét osztotta meg hallgatóságával.

„Államosítják a vízitársulatokat, amelyek nem képesek biztosítani a belvízelvezetés és az öntözés feltételeit….”  a vízitársulatok az előző kormányzathoz kötődnek, a szocialista klientúra részei….. aki befizeti a vízitársulatok által jelenleg is kért hozzájárulást, annak elment az esze….”

Amennyiben a fenti mondatrészek nem hangzottak el a VM államtitkárának szájából,  akkor a Vidékfejlesztési  Minisztériumnak haladéktalanul helyreigazítást kell kérnie. Amennyiben  dr. Budai Gyula valójában ezeket mondta hallgatóságának, akkor elnézést kel kérnie  a Magyarország  egyik legrégibb civil szerveződésének, a 202 éves  múltra visszatekintő vízitársulatok tagjaitól, mert:

A vízitársulatok az 1948-1957. közötti államosított időszak kívételével, több mint kétszáz év óta ellátják a területi vízgazdálkodás, ezen belül a belvízelvezetés és az öntözés rájuk háruló feladatait még úgy is, hogy 2011. évi XC. törvény az  évi közel  5 milliárd forintnyi   kötelező, adók módjára behajtható köztartozásként meghatározott társulati hozzájárulás lehetőségét  megszüntette és a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetési törvényében  3,5 milliárd forintot, a 2012. évi költségvetési törvényben 2012. évre mindössze 226 millió forint forrást biztosított a 82 vízitársulat által ellátandó területi vízgazdálkodási  közfeladatok ellátására, holott a valós igény 12-17 milliárd forint lenne.

Az igazság érdekében itt kell jelezni, hogy a Kormány a 1155/2012. (V. 16.) Korm. határozatával   a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból   2246,1 millió forintot  csoportosított át a vízitársulatok által ellátott közfeladatok ellátása érdekében, de az is az igazsághoz tartozik, hogy a vízitársulatok 2012. évben a mai napig még egyetlen fillért sem láttak a költségvetési forrásból

A vízitársulatok működését szabályozó 2009. évi CXLIV. törvény 41. § (1) bekezdése  szerint a társulat az állam és az érintett települési önkormányzat költségvetési hozzájárulásából, egyéb támogatásokból, továbbá a vállalkozásból származó eredményéből végzi közcélú tevékenységét. Vélhetően a törvényalkotó jól látta, hogy a költségvetés a  területi vízgazdálkodási feladatok tíz milliárd forint nagyságrendű finanszírozását nem képes biztosítani, ezért a  2011. évi XXII. törvénnyel módosított 2009. évi CXLIV. törvény 2011. március 30-től hatályos 30. § (1) bekezdés c) pontja kimondja,hogy  a vízitársulat  küldöttgyűlésének  hatáskörébe tartozik  a tagok részéről fizetendő  egyéb támogatások jellegének és mértékének meghatározása. A tag  jogainak és kötelezettségeinek meghatározását pedig e  törvény  9.§ (2) d./ pontja  az alapszabályban rendezendő kérdések körébe, így a küldöttgyűlés hatáskörébe utalja.

Amennyiben a vízitársulatok  eleget kívánnak  tenni a hatályos törvényi előírásoknak és tagjaik igényének megfelelően  működési területükön  az üzemeltetésükben  lévő, de  állami és önkormányzati tulajdonú  közcélú vízgazdálkodási művek  üzemképességét biztosítani kívánják, élniük kell a törvényi lehetőséggel, mert a  vízitársulatok csak az egyéb támogatás jellegének és mértékének megállapításával tudják biztosítani   a rájuk bízott vízgazdálkodási közfeladatok ellátását. 

dr. Varga Árpád

öntözéses-meliorációs mérnök, jogtanácsos

 

Nincs jogosultsága hozzászólni.

Névnap

Ma 2022. május 29., vasárnap van.
Magdolna napja van, holnap Janka és Zsanett napja lesz.