TIRHírekSzövetségünk híreiA 2012. évi I. törvény 2012. július 1-jén lép hatályba

A 2012. évi I. törvény 2012. július 1-jén lép hatályba

A 2012. évi I. törvény a  munka törvénykönyvéről ( Mt)

egyes változásai

 

 Az új Mt

első része az általános rendelkezésekről (1–31. §§),

második része a munkaviszonyról (32–229. §§),

harmadik része a munkaügyi kapcsolatokról (230–284. §§),

negyedik része a munkaügyi vitákról (230–284. §§),

ötödik rész a záró rendelkezésekről (286–299. §§) szól.

Az Mt. számos változást tartalmaz és számos esetben a polgári jogi szabályozás elemei is felbukkannak.

 Az új Mt általános elvei:

 A munkajogviszony teljesítése során elvárható magatartás.
A méltányos mérlegelés követelménye.
A rendeltetésszerű joggyakorlás követelménye.
A munkáltató jogos gazdasági érdekeinek védelme.
A titoktartási kötelezettség.
A személyhez fűződő jogok védelme. A
A munkáltató ellenőrzési jogának korlátai.
Az egyenlő bánásmód követelménye.

Munkaviszonnyal összefüggő főbb szabályok:

Fel lehet mondani a is szélsőséges esetben de indokolni kell.

A munkaviszony rendkívüli felmondás helyébe az azonnali hatályú felmondás lép. Munkáltató azonnali hatályú felmondással élhet határozott idejű munkaszerződés esetében is, amelyet indokolni kell.

Felmondási tilalom fenn áll továbbra is a várandósság, a szülési szabadság, és a gyermekgondozás céljából igénybe vett fizetés nélküli szabadság ideje alatt.

A védett korban lévő munkavállaló határozatlan időtartamú munkaviszonya csak akkor mondható fel, ha lényeges kötelezettségét szándékosan vagy súlyos gondatlansággal jelentős mértékben megszegi, vagy olyan magatartást tanúsít, amely a munkaviszony fenntartását lehetetlenné teszi.

A munkáltató részéről felmondani továbbra is csak a munkavállaló munkaviszonyával kapcsolatos magatartására, képességeire vagy a munkáltató működésével összefüggő okra hivatkozhat lehet. . De nem kell indokolni az azonnali hatályú felmondást a próbaidő alatt és a a határozott idejű munkaviszonyt megszüntetését.

A szabályozás szerint a munkaviszony közös megegyezéssel, felmondással vagy azonnali hatályú felmondással szüntethető meg, utóbbi a rendkívüli felmondás jogintézményét váltja fel. Nem kell indokolni az azonnali hatályú felmondást a próbaidő alatt. Az új Mt. lehetővé teszi

A munkaviszony jogellenes megszüntetése esetén a munkáltató köteles megtéríteni az általa okozott kárt, de a kártérítés nem haladhatja meg a munkavállaló tizenkét havi távolléti díjának összegét.

Kismamák védettsége:

A visszatérő kismamát kérésére a munkaadónak kötelessége részmunkaidőbe visszavenni.
A gyermek 3 éves kora előtt visszatérő kismamának csak akkor lehet felmondani,ha a feladatukat szándékosan vagy súlyos gondatlanságból nem végzik el.

Az alapszabadság húsz nap marad, a munkavállalóknak ezen felül életkoruk alapján legfeljebb tíz nap pótszabadság jár. Fennmarad a gyermekek után járó pótszabadság,igénybevételére ez év január 1-től mindkét szülő jogosult. Közös megegyezés esetén a szabadság egyharmada i átvihető a következő év végéig.

A jelenlegi 200-ról 250 órára nő túlóra maximuma és a - kollektív szerződésben alegfeljebb háromszáz órát lehet kikötni.

A napi pihenőidő 8 órára csökken.

Atipikus munkaviszonyok

Munkavégzés behívás alapján.

Munkakör megosztása.

Több munkáltató által létesített munkaviszony.

A munka díjazására vonatkozó szabályok

Megszűnik az egységes minimálbér.

Elvárt mértékű béremelés a munkabérek nettó értékének megőrzéséhez

Bérpótlék beépíthető az alapbérbe is vagy a bérpótlékot is magában foglaló havi átalányt lehet megállapítani.

Műszakpótlék: 18-06 óra közötti munkavégzés esetén köteles a munkaadó 30 százalék bérpótlékot fizetni.

A munkavállaló kártérítési felelőssége

A munkaviszonyból származó kötelezettségének megszegésével okozott kártérítés mértéke a jelenlegi másfél havi átlagkereset helyett a munkavállaló négy havi távolléti díjának összege lehet. A munkavállaló a magatartásával igen távoli okozati összefüggésben bekövetkezett károkat nem köteles megtéríteni.

Szándékos vagy súlyosan gondatlan károkozás esetén a teljes kárt meg kell téríteni.

Egy havi lapbérének megfelelő összegű kauciót kötheti ki a munkaszerződés olyan munkakörök esetén, ahol a dolgozó egy munkatársától, vagy harmadik személytől pénzt, vagy más értéket vesz át munkája során.

2012. május 14.

dr. V.Á.

 

Nincs jogosultsága hozzászólni.

Névnap

Ma 2022. május 21., szombat van.
Konstantin napja van, holnap Júlia és Rita napja lesz.