Meghívó küldöttgyűlésre 2011.11.25

Meghívó

a Balaton-nagyberek Vízitársulat Küldöttgyűlésére.Helyszín: Hubertus Hof Konferencia Központ Balatonfenyves Nimród utca 2.

Időpont: 2011.11.25. de. 10:00.Tervezett napirendi pontok:

1./ Napirendi pont.
Beszámoló az előző küldöttgyűlés ota eltelt időszak eseményeiről.
Írásos előterjesztés csatolva.

Határozati javaslat:
A küldöttgyűlés a két űlés közti beszámolót elfogadja, az abban szereplő megállapodásokat jóváhagyja.


2./ Napirendi pont.
 Alapszabály 1. mellékletének ( társulati műveket is tartalmazó)  a módosítása a 2009 évi CXLIV. tv. 9.§.(3). alapján.
Szóbeli előterjesztés, az elfogadásra javasolt módosított melléklet csatolva

Határozati javaslat:
A küldöttgyűlés az előterjesztéshez csatolt 1:35 000 léptékű térképi mellékletet rendeli az Alapszabály 1. mellékletének, mely tartalmazza a Küldöttgyűlés által korábban jóváhagyott (3-4-5-6/2010. (10.20.) KGY. sz. határozatok)valamennyi társulati művet.

3./ Napirendi pont.
 Munkaszervezet kialakítása.
Szóbeli előterjesztés

Határozati javaslat:
A küldöttgyűlés elhatározza, hogy a közfeladatok és a vállalkozó tevékenység végzésének biztosítására munkaszervezet hoz létre. A társulat munkaszervezetét a társulat igazgatója irányítja. A munkaszervezethez tartozó munkavállalók létszámát a társulat igazgatója mindenkor úgy köteles meghatározni, hogy a munkaszervezet alkalmas legyen a társulat feladatainak ellátására. A munkaszervezethez tartozó munkavállalók felett a munkáltatói jogokat a társulat igazgatója gyakorolja az alapszabály hatályos előírásaival összhangban.

4./ Napirendi pont.
 Szervezeti és Működési Szabályzat a 2009. évi CXLIV. tv. 43.§.-a alapján.
Szóbeli előterjesztés.
Az elfogadásra javasolt SZMSZ tervezet csatolva.

Határozati javaslat:
 A küldöttgyűlés a beterjesztett Szervezeti és Működési Szabályzatot jóváhagyja és alkalmazását elrendeli.


5. Napirendi pont.
 Egyéb támogatások jellegének és mértékének a meghatározása a tv. 30.§.(1).c.) szerint.
Szóbeli előterjesztés.

Határozati javaslat:
A küldöttgyűlés elhatározza, hogy az alapszabály VIII. pontját az alábbi rendelkezéssel egészíti ki:
A társulat jogosult természetes személyektől, jogi személyektől és jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezetektől bármely olyan ellenszolgáltatás nélkül nyújtott pénzbeli vagy természetbeni támogatást elfogadni, amely a társulat feladatainak teljesítését elősegíti. (Egyéb támogatás). Az egyéb támogatás elfogadásáról az intéző bizottság elnöke jogosult dönteni.


6. Napirendi pont.
Alapszabály módosítása a  hatályos törvényi előírásoknak, és a mai küldöttgyűlés  2.-3.-4.- és 5. napirendi pontjainál meghozott döntéseknek  megfelelően.
Az egységes szerkezetű módosított Alapszabály tervezete csatolva.


Határozati javaslat:
A küldöttgyűlés a 2009. évi CXLIV. törvény 2011. március 30-án hatályba lépett módosítására ,- valamint a mai döntésekkel érintett  változásokra tekintettel a társulat alapszabályát és mellékleteit a társulati törvény mai napon hatályos előírásainak megfelelően módosítja és a külön íven megszövegezett, egységes szerkezetbe foglalt alapszabályt fogadja el.”


7. Napirendi pont.

 Egyebek, kérdések, interpellációk.
Tájékoztatom a Tisztelt Meghívottakat, hogy az egyes napirendekhez tartozó becsatolt előterjesztések és a hozzájuk kapcsolódó egyéb háttár dokumentációk megtekinthetőek a www.tir.hu honlapon, a társulatunk neve alatt.
Kérem a Küldöttgyűlésen a szavazati joggal rendelkező Küldöttek, - a tanácskozási joggal rendelkező tisztségviselők - tagok, valamint  az ügyvezető személyes megjelenését.
A tanácskozási joggal meghívott szervezetek részéről képviseleti joggal rendelkező munkatársuk részvételét kérem szíveskedjenek  biztosítani!
Kérem a balatonfenyvesi, a kéthelyi, a táskai és a buzsáki Polgármesteri hivatalok Jegyzőit, hogy a jelen meghívót a helyileg szokásos módon kihirdetni, és a hivatal hirdető tábláján kifüggeszteni szíveskedjenek!

Kelt: Kéthely Sáripuszta 2011.11.15.

Tisztelettel:


Csató András 
I.B. Elnök


Kapják:

- Küldöttek (szavazati joggal):
        - Oliver Hahnenkamm
        - Csató András
        -dr.Varnyu Viktor
        - dr. Morvay Boldizsár
        - dr. Kaponya Szilvia
        - dr. Barabás Ferenc
        - Péterdi Zsófia
        -Sólyom Krisztián
        - Völler Zoltán

Tisztségviselők (tanácskozási joggal):
        -Nagy Tamás I.B. tag
        - Csáki Zsolt I.B. tag
        - ifj. Bene István F.B. tag
        - Bene Zsolt F.B. tag

Ügyvezető (tanácskozási joggal) :
        - Völler Zoltán

Társulati tagok(tanácskozási joggal):
        - Balatonfenyves Község Polgármesteri Hivatalának hirdető tábláján keresztűl.
        - Buzsák  Község Polgármesteri Hivatalának hirdető tábláján keresztűl.
        - Táska  Község Polgármesteri Hivatalának hirdető tábláján keresztűl.
        - Kéthely  Község Polgármesteri Hivatalának hirdető tábláján keresztűl.

Felügyeleti és érdekképviseleti szervek ( tanácskozási joggal ):
        -VM Területi Vízg. Főo. Kolossváry Gábor
        -Dél-dunántúli KÖVIZIG Erb Zsolt, Pecze János
        -Somogy Megyei Kormányhivatal FM. ügyi Ig.
        -VTOSZ Fehér Ferenc dr. Varga Árpád

Mellékletek:
ÁllományLeírásMéret
A(z) (Balaton-Nagyberek_VT_alapszabaly_201111.doc) állomány letöltéseBalaton-Nagyberek_VT_alapszabaly_201111.docA Balaton-Nagyberek Vizitársulat alapszabálya150 Kb
A(z) (Balaton-Nagyberek_VT_szervezeti_es_mukodesi_szabalyzat_201111.doc) állomány letöltéseBalaton-Nagyberek_VT_szervezeti_es_mukodesi_szabalyzat_201111.docBalaton-Nagyberek Vízitársulat szervezeti-működési szabályzata55 Kb
A(z) (BerekvizVT_mukodesi_terulet.jpg) állomány letöltéseBerekvizVT_mukodesi_terulet.jpgBerekvíz vízitársulat működési területe 1:35000 méretarány116 Kb
A(z) (Beszamolo_kuldottgyulesre_201111.doc) állomány letöltéseBeszamolo_kuldottgyulesre_201111.docBeszámoló a Küldöttgyűlés 2011.11.25-i ülésére a két ülés közti eseményekről54 Kb
 

Nincs jogosultsága hozzászólni.

Névnap

Ma 2022. augusztus 13., szombat van.
Ipoly napja van, holnap Marcell napja lesz.

Események

augusztus 2022
H K SZ CS P SZ V
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4