TIRHírekJogszabályváltozásokA 2012. évi költségvetési törvényben nincs forrás a vízitársulatok közcélú feladatai ellátásához

A 2012. évi költségvetési törvényben nincs forrás a vízitársulatok közcélú feladatai ellátásához

Az előterjesztett  költségvetési törvény tervezete miatt  jövő évtől  nőni fog   a belvízveszély, jelentősen megnőhetnek a belvízkárok és  a  közfoglalkoztatás egyik legfontosabb intézményrendszere is megszünhet.

A 2011. év megszüntette a társulati tagok által fizetett hozzájárulást, a 2012. év költségvetés tervezete pedig megszünteti  a társulati hozájárulást  is csak részben pótló, a területi vízgazdálkodás legfontosabb feladatatai  ellátását  biztosító  költségvetési támogatást, pedig még 2011. szeptember 12-én  az Országgyűlésben Babák Mihály képviselő  kérdésére  adott válaszában dr. Illés Zoltán a Vidékfejlesztési Minisztérium környezetügyért felelős államtitkár  közölte, hogy  jövőre is  a vízitársulatok rendelkezésére áll  4,6 miliárd forint a  közcélú vízgazdálkodási feladataik ellátáshoz.

 A 2012. évi költségvetési törvény tervezet kivonata alább olvasható.

dr. Varga Árpád  főtitkár

 

 

T/4365. számú

TÖRVÉNYJAVASLAT

MAGYARORSZÁG

2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

 

 VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM

Fejezeti kezelésű előirányzatok

1 Beruházás

- Regionális viziközmű rendszerek állami kötelezettségei és a 2012. év

pályázati fejlesztéséhez szükséges önerő 18,8

-Balatoni regionális víziközmű-hálózat fejlesztése 18,8

- Ivóvízbázis-védelmi Program végrehajtása 42,4

- Ivóvíz-minőség javító program 84,8

 A Vidékfejlesztési Minisztériumnál nem szerepel a vízitársulatok kezelésében és üzemeltetésében lévő vízilétesítmények fenntartása.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM

                                                                    2011. évben                  2012. évben

Vízügyi Igazgatóságok                                   9 145,5                           8 265,1

1 Működési költségvetés                                     2 888,1                           2 843,3

1 Személyi juttatások                                         7 784,8                             7 211,4

 

 Fejezeti kezelésű előirányzatok

                                                                       2011. évben                 2012. évben

- Vízkárelhárítási művek fejlesztési feladatai           220,0                             211,9

-  Vízkárelhárítási művek fenntartása                      879,5                             800,0

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

                                                                       2011. évben                  2012. évben

Vízitársulatok kezelésében

és üzemeltetésében lévő

vízilétesítmények fenntartása                        3 910,0 0                             0 

 A Belügyminisztériumnál sem szerepel a vízitársulatok kezelésében és üzemeltetésében lévő vízilétesítmények fenntartása.

 

Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program 2012. terv

 

- Mezőgazdasági üzemek korszerűsítése - Öntözés, melioráció, vízgazd (konvergencia célterület)                                                                                             1 671,3

-  Mezőgazdasági üzemek korszerűsítése - Öntözés, melioráció, vízgazd (nem konvergencia célterület)                                                                                               654,3

 

Nem állapítható meg, hogy lesz-e területi vízgazdálkodás közösségi létesítményeire EU-s támogatás 2012-ben.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 A 2012. évi költségvetés tervezési időszakára a kormányzati szektorba tartozó, államháztartáson kívüli szervezetek a következők:

– Magyar Nemzeti Vagyonkezelő (MNV) Zrt.,

– Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő (NIF) Zrt.,

– Állami Autópálya Kezelő (ÁAK) Zrt.,

– Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) Zrt.,

– Magyar Turizmus Zrt.,

– Magyar Távirati Iroda Nonprofit Zrt.,

– Magyar Televízió Nonprofit Zrt.;

– Duna Televízió Nonprofit Zrt.,

– Magyar Rádió Nonprofit Zrt.,

– MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt.,

– Nemzeti Színház Zrt.,

– Nitrokémia Környezetvédelmi Tanácsadó és Szolgáltató Zrt.,

– Regionális Fejlesztési Holding Zrt.,

Nyírségi Vízgazdálkodási Társulat,

– Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. (BM SK

Zrt.),

– Nemzeti Filharmónia Ingatlanfejlesztési Kft.,

– Művészetek Palotája Kulturális Szolgáltató Kft. (MÜPA Kft.)

– Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap,

– Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság,

– Nyugdíjreform és Adósságcsökkentési Alap,

– Gotthárd-Therm Fürdő és Idegenforgalmi Szolgáltató Kft.,

– Pécsi Fürdő Kft.,

– Csepp TV Dél-Pesti Televízió Stúdió Kft.,

– Szolnoki Televízió Zrt.,

– Szint Szegedi Intézménytakarító Kft.,

– Zalaegerszegi Városi Televízió Kft., továbbá

– a kormányzat által irányított és többségükben finanszírozott nonprofit szervezetek

(elsősorban a közalapítványok és bizonyos közhasznú társaságok): a KSH

statisztikai felvétele alapján összesen 181 átsorolt nonprofit szervezet (2010).

A kormányzati szektorba sorolandó nem államháztartási szervezetek körét statisztikai

munkabizottság állapítja meg, számuk 2012-ben várhatóan meghaladja a kétszázat. A

besorolt vállalatok mellett más vállalatok megfigyelésére is sor kerül. A legutóbbi, az

MNB és a KSH által elvégzett felülvizsgálat keretében 18 nonprofit szervezet

kormányzati szektorba sorolásáról született döntés, visszamenőleg 2009-től kezdődően

és további 4 nonprofit szervezetként működő kórház besorolásáról 2010-től

kezdődően. Az átalakított médiaszervezetek változatlanul a kormányzati szektor része.

 

 

Nincs jogosultsága hozzászólni.