TIRHírekSzövetségünk híreiAlaptalan vádaskodás, kinek az érdeke?

Alaptalan vádaskodás, kinek az érdeke?

 

Aszaló Község Polgármestere dr.  Illés Zoltán államtitkár úrhoz intézett levelében a Bársonyos csatorna üzemelési problémáinak megoldásához kért  segítséget.

 

 

A Polgármester úr  közlése szerint a Hernád kiöntése alkalmával a Bársonyos csatorna a településre vezeti a vizet, mivel a fenntartási munkák elmaradása miatt a jobb oldali partszakaszon több ponton kilép  víz a medréből és a település felé zavartalanul folyik.

Polgármester úr véleménye szerint a csatorna 2,5-3 km-es szakaszának rekonstrukciójával a település veszélyeztetettségét meg lehetne szűntetni. Véleménye szerint az elmúlt nyolc évben szakember nem járt azon a szakaszon.  Polgármester úr szerint a társulati hozzájárulást a társulat megalázó módszerekkel, zsarolással szedi be a gazdáktól és semmi sem történik az érdekükben, valamint a beszámoló közgyűlésre sosem kapnak meghívót.

 

A megalapozatlan állításokra a  Hernád Térségi Vízgazdálkodási és Talajvédelmi Társulat igazgatójának, Megulesz Jánosnak  szakmai véleményét teljes terjedelemben  közöljük:

A Bársonyos főcsatorna teljes 60 km-es hosszúságú szakasza Állami tulajdonban és ÉKÖVIZIG kezelésben van.

Tudni kell azonban, hogy a Bársonyos főcsatorna jobboldali társulati kezelésű mellék vízfolyásai ( Devecseri patak, Fancsali patak, Galambos patak, Deteki patak) bujtatós megoldással keresztezik a Bársonyos főcsatornát, annak érdekében, hogy ezen mellék vízfolyások ne terheljék a Bársonyos főcsatornát.

Amennyiben, ezen társulati kezelésű vízfolyások a Bársonyos főcsatornába torkollnának, garantáltan a tavaszi áradások minden évben részleges elöntéseket okoznának Aszaló térségében. Ahhoz, hogy ez ne következzen be, a társulatnak a fenti vízfolyásokat rendszeresen karban kell tartani, gondoskodni kell a Kis-Hernádba történő továbbvezetésről, ami meg is történt az elmúlt tíz évben több millió forint  ráfordítással.

 

Aszaló község belterületi elöntését a Hernád folyó árvíze okozta, ami a községi körtöltés kiépítésének hiányával magyarázható.

A polgármester levelében megfogalmazott társulati hozzájárulással kapcsolatos durva meghatározása a tájékozatlanságára és tudatlanságára vezethető vissza, amit ezúton visszautasítunk.

A társulati hozzájárulás  - 2010. évben az ország egyik legalacsonyabb értékét,  325 Ft/ha/év -kivetését törvényi felhatalmazással, földhivatali nyilvántartás alapján végeztük.

     

Aszaló Önkormányzata által befizetett tételek az alábbiak:

 

      2010-ben  bruttó              83.924 Ft

      2009-ben                       10.368 Ft

      2008-ban                      10.368 Ft

      2007-ben                         6.480 Ft

      2006-ban                         6.480 Ft

      2005-ben                         5.062 Ft

      2004-ben                         5.062 Ft

      2003-ban                         5.062 Ft

      2002-ben                         2.700 Ft

      2001-ben                         2.700 Ft

                                         ___________

      Összesen:                      138.206 Ft

 

 

 

Az elmúlt 10 évben tehát Aszaló község Önkormányzata bruttó 138.206 Ft-ot fizetett be a Társulatunknak.

A helyi gazdálkodók által történt befizetési hajlandóságot jól jellemzi, hogy Aszaló község határában 2010-ben 141 db kiértesítés történt, ebből mindössze 38 befizetés realizálódott.

Társulatunk az elmúlt tíz évben Aszaló térségében   ( L. fentebb! ) az Önkormányzat és a helyi gazdák által befizetett  összegnek legalább tízszeresét  használta fel  a területi vízgazdálkodási feladatok ellátására.

 

Társulatunk legfőbb döntéshozó testülete a Küldött gyűlés. Aszalót a Halmaj térségi küldöttek képviselik, nevezetesen: Radomszki János, Bukovenszki István, Medve Ferenc és Badi István.

 

A Bársonyos érintett mederszakaszának karbantartási, és fenntartási munkái ÉKÖVIZIG kompetenciába tartozik.

 

2011. február 17.

dr. VÁ 

 

 

 

Névnap

Ma 2020. szeptember 28., hétfő van.
Vencel napja van, holnap Mihály napja lesz.