TIRHírekSzövetségünk híreiAlaptalan vádaskodás, kinek az érdeke?

Alaptalan vádaskodás, kinek az érdeke?

 

Aszaló Község Polgármestere dr.  Illés Zoltán államtitkár úrhoz intézett levelében a Bársonyos csatorna üzemelési problémáinak megoldásához kért  segítséget.

 

 

A Polgármester úr  közlése szerint a Hernád kiöntése alkalmával a Bársonyos csatorna a településre vezeti a vizet, mivel a fenntartási munkák elmaradása miatt a jobb oldali partszakaszon több ponton kilép  víz a medréből és a település felé zavartalanul folyik.

Polgármester úr véleménye szerint a csatorna 2,5-3 km-es szakaszának rekonstrukciójával a település veszélyeztetettségét meg lehetne szűntetni. Véleménye szerint az elmúlt nyolc évben szakember nem járt azon a szakaszon.  Polgármester úr szerint a társulati hozzájárulást a társulat megalázó módszerekkel, zsarolással szedi be a gazdáktól és semmi sem történik az érdekükben, valamint a beszámoló közgyűlésre sosem kapnak meghívót.

 

A megalapozatlan állításokra a  Hernád Térségi Vízgazdálkodási és Talajvédelmi Társulat igazgatójának, Megulesz Jánosnak  szakmai véleményét teljes terjedelemben  közöljük:

A Bársonyos főcsatorna teljes 60 km-es hosszúságú szakasza Állami tulajdonban és ÉKÖVIZIG kezelésben van.

Tudni kell azonban, hogy a Bársonyos főcsatorna jobboldali társulati kezelésű mellék vízfolyásai ( Devecseri patak, Fancsali patak, Galambos patak, Deteki patak) bujtatós megoldással keresztezik a Bársonyos főcsatornát, annak érdekében, hogy ezen mellék vízfolyások ne terheljék a Bársonyos főcsatornát.

Amennyiben, ezen társulati kezelésű vízfolyások a Bársonyos főcsatornába torkollnának, garantáltan a tavaszi áradások minden évben részleges elöntéseket okoznának Aszaló térségében. Ahhoz, hogy ez ne következzen be, a társulatnak a fenti vízfolyásokat rendszeresen karban kell tartani, gondoskodni kell a Kis-Hernádba történő továbbvezetésről, ami meg is történt az elmúlt tíz évben több millió forint  ráfordítással.

 

Aszaló község belterületi elöntését a Hernád folyó árvíze okozta, ami a községi körtöltés kiépítésének hiányával magyarázható.

A polgármester levelében megfogalmazott társulati hozzájárulással kapcsolatos durva meghatározása a tájékozatlanságára és tudatlanságára vezethető vissza, amit ezúton visszautasítunk.

A társulati hozzájárulás  - 2010. évben az ország egyik legalacsonyabb értékét,  325 Ft/ha/év -kivetését törvényi felhatalmazással, földhivatali nyilvántartás alapján végeztük.

     

Aszaló Önkormányzata által befizetett tételek az alábbiak:

 

      2010-ben  bruttó              83.924 Ft

      2009-ben                       10.368 Ft

      2008-ban                      10.368 Ft

      2007-ben                         6.480 Ft

      2006-ban                         6.480 Ft

      2005-ben                         5.062 Ft

      2004-ben                         5.062 Ft

      2003-ban                         5.062 Ft

      2002-ben                         2.700 Ft

      2001-ben                         2.700 Ft

                                         ___________

      Összesen:                      138.206 Ft

 

 

 

Az elmúlt 10 évben tehát Aszaló község Önkormányzata bruttó 138.206 Ft-ot fizetett be a Társulatunknak.

A helyi gazdálkodók által történt befizetési hajlandóságot jól jellemzi, hogy Aszaló község határában 2010-ben 141 db kiértesítés történt, ebből mindössze 38 befizetés realizálódott.

Társulatunk az elmúlt tíz évben Aszaló térségében   ( L. fentebb! ) az Önkormányzat és a helyi gazdák által befizetett  összegnek legalább tízszeresét  használta fel  a területi vízgazdálkodási feladatok ellátására.

 

Társulatunk legfőbb döntéshozó testülete a Küldött gyűlés. Aszalót a Halmaj térségi küldöttek képviselik, nevezetesen: Radomszki János, Bukovenszki István, Medve Ferenc és Badi István.

 

A Bársonyos érintett mederszakaszának karbantartási, és fenntartási munkái ÉKÖVIZIG kompetenciába tartozik.

 

2011. február 17.

dr. VÁ 

 

 

 

Nincs jogosultsága hozzászólni.

Névnap

Ma 2022. május 27., péntek van.
Hella napja van, holnap Emil és Csanád napja lesz.