TIRHírekSzövetségünk híreiVízjogi üzemeltetési engedélyek felülvizsgálata 2010. december 31-ig

Vízjogi üzemeltetési engedélyek felülvizsgálata 2010. december 31-ig

 Több vízitársulat kapott értesítést arról, hogy  a  vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 5. §-ának (10) bekezdése szerinti engedélyeket 2010. december 31-ig felül kell vizsgálni. Amennyiben a vízjogi engedélyezési eljárásokra még nem került sor, azokat 2010. december 31-ig le kell folytatni.

"A vizek kártétel nélküli levezetése érdekében szükséges üzemeltetési, fenntartási, helyreállítási, illetve kármegelőzési munka elvégzésére jogosító vízjogi engedély - a vízjogi létesítési engedélyre vonatkozó előírásoknak megfelelően - a védett természeti területnek nem minősülő Natura 2000 területen lévő nagyvízi mederben, parti sávon, vízjárta, valamint fakadó vizek által veszélyeztetett területen 5 évre adható a Natura 2000 terület jelölésének alapjául szolgáló fajok, illetve élőhelytípusok természetvédelmi helyzetére gyakorolt hatások vizsgálatát követően. Az eljárás során a felügyelőség beszerzi a természetvédelmi kezelésért felelős szerv véleményét.

Az engedélyben rendelkezni kell

a)az üzemeltetési, fenntartási, helyreállítási, illetve kármegelőzési tevékenységekkel összefüggő jogokról és kötelezettségekről,

b)az üzemeltetési, fenntartási, helyreállítási, illetve kármegelőzési munka elvégzésének feltételeiről, különös tekintettel a Natura 2000 terület fenntartási céljaira, valamint

c)az engedély területi és időbeli hatályáról."

A hatósági eljárás megindításáról szóló értesítés mellett  jelentős  idő- és  költségráfordítás igénylő feladatok elvégzésére hívják fel a  felügyelőségek a társulatokat. A társulati feladatok finanszírozásának megnyugtató rendezésig célszerű ezekre a felhívásokra válaszolni és az eljárás megszüntetését, de legalább felfüggesztését kérni.

A választervezetet a   TIR tagok a Szövetség működésénél  olvashatják.

VTOSZ Titkárság

 

 

 

 

Nincs jogosultsága hozzászólni.

Névnap

Ma 2022. május 24., kedd van.
Eszter és Eliza napja van, holnap Orbán napja lesz.