TIRHírekSzövetségünk híreiSikeres bicentenáriumi ünnepség

Sikeres bicentenáriumi ünnepség

Vízgazdálkodási Társulatok Országos Szövetsége 2010. szeptember 16-án rendezte meg a Magyar Tudományos Akadémia kupolatermében a központi víztársulati bicentenáriumi ünnepséget, amelyen másfélszáz vízügyi  szakember vett részt az ország minden részéből.

Megnyitójában Domokos László a VTOSZ volt elnöke, az Állami Számvevőszék elnöke szólt többek között arról, hogy  a vízitársulat a földtulajdonosok, földhasználók, a gazdák szervezete. A vízitársulat munkájában az  ő érdekük, elképzelésüknek  kell érvényesülni. A vízitársulati működés alapja az önkormányzatiság. A gazdák közössége tud legjobban dönteni arról, mennyi forrásra van szükség, hogyan használják fel a forrásokat a vízgazdálkodási problémák kezelésére.

Az Uniós tagországokban, ahol a helyi (lokális) vízgazdálkodást komolyan veszik, működnek vízitársulatok, a magyar társulatokkal teljesen megegyező alapelveket, a helyi érdekeltek befizetéseiből.

A  magyar vízitársulatok illetve a társulati érdekképviselet körül nem kisebb személyek bábáskodtak, mint gróf Széchenyi István, gróf Andrássy Gyula, Lónyay Menyhért, Darányi Ignác.  Valószínűtlen, hogy ezek a nagy ívű politikusok éppen a vízitársulatok megítélése tekintetében fogtak volna súlyosan mellé.  A magyar vízitársulatok a  XXI. században a XIX. század legjobb hagyományait kívánják folytatni a területi vízgazdálkodási feladatok ellátásával.

 

Dr. Dudits Dénes, a Magyar Tudományos Akadémia alelnöke az Akadémia nevében köszöntötte a megjelenteket. Véleménye szerint a 200 éves múltból erőt lehet meríteni a további munkához, különösen akkor, amikor olyan kiemelkedő személyiségek vettek részt az elmúlt kétszáz évben a vízitársulatok munkájában, mint Beszédes József az MTA első mérnök tagja, gróf Széchenyi István az MTA névadója, Lónyai Menyhért, aki az Akadémiának is elnöke volt. A vízitársulatok, mint közfeladatot ellátó szervezetek a helyi gazdák érdekeit képviselték és képviselik. Az Akadémia részéről további eredményes és sikeres munkát kívánt a vízitársulatoknak.

 

Dr. Somlyódi László egyetemi tanár, az MTA rendes tagja  előadásában* kitekintést adott arra a történelmi korra,  gazdasági környezetre, amely megelőzte 1810. szeptember 11-ét, az első vízitársulat megalakulását Magyarországon. Vázolta a vízitársulatok szerepét, szükségességét és fontosságát  az ország gazdasági fejlődősében a XIX.-XX. században és a XXI. században is.

A  mai gazdasági, mezőgazdasági, vízgazdálkodási helyzet egyes  fontos kérdéseinek felvillantásával és ezen kérdések megválaszolásával a hallgatóság igen komoly ismeretekre tett  szert. Az előadó kitért többek között a Vízgyűjtő Gazdálkodási Tervre, a Duna medence vízkészlet-gazdálkodására,  a területi vízgazdálkodás prioritásaira, a területi vízgazdálkodás rövid-, közép  és hosszú távú feladataira, amelyek megoldásában  a 200 éves múlttal rendelkező vízitársulatokra igen komoly munka, igen nagy felelősség  hárul a jövőben is.  

dr. Kling István  helyettes államtitkár előadásában* szólt a területi vízgazdálkodás szerepéről, jelentőségéről, a mezőgazdaság, környezetvédelem és a vízgazdálkodás integrációjának  szükségességéről, a  vízitársulatoknak  a mezőgazdasági vízgazdálkodásban betöltött  szerepéről, a helyi közösségeket szolgáló feladatairól.

Történelmi áttekintéssel mutatta be, hogy  a magyar vízitársulatok, hasonlóan Európa számos országában működő  vízitársulatokhoz,  mindenkor hasznos társadalmi cél megvalósításán dolgoztak és dolgoznak ma is. Sajnos számos  földtulajdonos, földhasználó ma sem gondolja, nem érzi, hogy önmaga is egy közösség, a vízitársulat közösségének része, annak minden előnyével és hátrányával. Részesül a sikerekből de el kell szenvedni az esetleges hátrányokat is.

A  területi vízgazdálkodás, a mezőgazdaság  elmúlt kétszáz évben elért sikereihez a vízitársulatok döntő mértékben járultak hozzá.  Köszönet mindazoknak, akik a társulati munka keretében valóban a közérdekért, közjóért cselekedtek és cselekednek. Azoknak is, akik már nincsenek közöttünk. Az eddig elért  közös eredmények alapján,  az elmúlt két évszázad jó példája okán ma is állítható, hogy a  fenntartható fejlődés és a környezetvédelmi szempontok  biztosításával    a helyi vízügyi    problémák megoldására legmegfelelőbb szervezet a vízitársulat.

 

 Erik Kraaij az European Union of Water Management Associations főtitkára előadásában* áttekintést adott a szövetséghez tartozó államok vízitársulatainak működéséről, a vízitársulatok szerepéről  Európában.  Bemutatta az  Európai  Szövetség szervezetét,  működését, tagjait és szólt azokról a lehetőségekről, amelyekkel a Szövetség az EU-s döntések előkészítésénél élhet. Ennek a lehetőségnek  igen nagy a jelentősége, mert  a vízügyi szektor a leginkább szabályozott része az európai jogalkotásnak. Több olyan direktíva és szabályozás létezik, amely a vízgazdálkodási tevékenységre vonatkozik és azt sem szabad elfelejteni, ahogy a víz nem ismer határokat, de az európai szabályozás jelentős része  sem államokra, hanem határokon átívelő  régiókra vonatkozik.

Az emlékülés a bicentenáriumi emlékérmek átadását követően  Domokos László zárszavával  és a Szózat eléneklésével zárult.

 

A Vízgazdálkodási Társulatok Országos Szövetsége ezúton is megköszöni a Magyar Tudományos Akadémia elnökének, hogy méltó helyen rendezhettük meg  a bicentenáriumi  emlékülést, Dr. Dudits Dénesnek az MTA elnökhelyettesének köszöntő szavait,   Domokos Lászlónak, az ÁSZ elnökének, hogy vállalta a levezető elnöki tisztséget és megnyitójában megerősítette a vízitársulatokat hitükben. A VTOSZ megköszöni az előadóknak,   Dr. Somlyódi László egyetemi tanár, az MTA rendes tagjának, dr. Kling István vízügyért felelős  helyettes államtitkárnak és Erik Kraaij az European Union of Water Management Associations főtitkárának  az emlékülés  valamennyi részt vevője  számára tanulságos előadását,, a Vidékfejlesztési Minisztérium-,  Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal-   a  környezetvédelmi és vízügyi igazgatóságok-, a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőségek-, társszervezeteink- és a  vízitársulatok  aktív vagy már megérdemelt nyugdíjas éveiket töltő  munkatársainak megtisztelő részvételét, a Szövetség bicentenáriumi bizottság elnökének és  tagjainak eredményes munkáját.  

(*Az előadások  teljes szövegét  a Szövetség a Vízgazdálkodás c. lapban  teszi  közzé.)

 

                    

 

 

 

 

 

Nincs jogosultsága hozzászólni.

Névnap

Ma 2023. június 05., hétfő van.
Fatime és Fatima napja van, holnap Norbert és Cintia napja lesz.