TIRHírekSzövetségünk híreiBe kell fizetni az eddig be nem fizetett érdekeltségi(társulati) hozzájárulást

Be kell fizetni az eddig be nem fizetett érdekeltségi(társulati) hozzájárulást

 

A 2010. évre és azt  megelőző évekre megállapított érdekeltségi (társulati) hozzájárulást azoknak a  vízitársulati  tagoknak is  be kell fizetnie, akik eddig nem tettek eleget a hatályos törvényi előírásoknak,  írja képviselői kérdésre adott válaszában a vidékfejlesztési miniszter.

Forrás: Országgyűlés Honlapja

 A képviselői kérdés  és  a miniszteri válasz másolata   az alábbiakban olvasható:

 

"Fidesz - Magyar Polgári Szövetség

Országgyűlési Képviselőcsoportja

BALOGH JÓZSEF

országgyűlési képviselő

 

K /1 o 7 o

Érkezett: 2010. aug. 26..

 

Dr. Kövér László

az Országgyűlés elnöke

részére

 

Írásbeli választ igénylő kérdés

 

HELYBEN

 

Tisztelt Elnök Úr!

 

„Mi lesz a sorsa azoknak a gazdáknak, akik nem fizettek az elmúlt évekbe vízgazdálkodási érdekeltségi hozzájárulást?” címmel a Házszabály 91 .§-a alapján kérdést kívánok benyújtani Dr. Fazekas Sándor  vidékfejlesztési miniszterhez

 

Tisztelt Miniszter Úr !

A vidék Magyarországa nagy örömmel fogadta a Nemzeti Ügyek Kormányának azon rendelkezését, amely eltörölte a gazdálkodók által igazságtalan sarcnak tartott vízgazdálkodási érdekeltségi hozzájárulás fizetési kötelezettségét.

 Ezzel azonban még nem oldódott meg azoknak a gazdálkodóknak az ügye, akik az elmúlt hónapokban, években nem fizették be a kötelezően előírt hozzájárulást, vagy azért, mert anyagi körülményeik miatt nem állt módjukban , vagy pusztán azért, mert ennek a díjnak a befizetését méltánytalannak tartották .

Kérdezem tehát Miniszter Urat : a vízgazdálkodási társulatok az érdekeltségi hozzájárulás fizetési kötelezettségének eltörlése után behajthatják- e visszamenőlegesen a gazdák által a díj eltörlése előtti időszakban felhalmozott tartozásokat?

Várom megtisztelő válaszát!

 

Budapest, 2010 . augusztus 26 .

Balogh József sk."

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

" VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM

   DR. FAZEKAS SÁNDOR

              miniszter

 

irományszám: K/1070/1

Érkezett:  2010 SZEPT 03.

.

Ügyiratszám: XXIIII/1263/2010.

 

Balogh József úrnak,

országgyűlési képviselő

 

FIDESZ — Magyar Polgári Szövetség-

Országgyűlési Képviselőcsoportja

 

Országgyűlés Irodaháza

Budapest

Széchenyi rkp.19.

1358

 

 

Tisztelt Képviselő Úr!

 

„Mi lesz  a sorsa azoknak a gazdáknak, akik nem fizettek az elmúlt években vízgazdálkodási érdekeltségi hozzájárulást?' című, az Országgyűlés Házszabálya 91. §- ának (2) bekezdésében foglaltak szerint K/1070.. számon hozzám intézett írásbeli választ igénylő kérdésére a következő választ adom.

 

Az. 1995. évi LVII.  Vízgazdálkodásról szóló torvény 34. § (4) és (5) bekezdése szerint az érdekeltségi területen ingatlantulajdonnal rendelkező vagy ingatlant egyéb jogcímen használó  természetes és jogi  személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok kötelesek a közfeladatok ellátásának költségeihez érdekeltségük arányában hozzájárulni.

 

A 2010. január 2-án hatályba lépett, a vízitársulatokról szóló 2009. évi CXLIV.  torvény szerint közfeladatnak számít a vízitársulat tagjainak érdekeit szolgáló vízgazdálkodási tevékenység, a kizárólagos állami tulajdonban lévő vizek és vízilétesítményekkel összefüggő feladatok ellátása – a vízügyi hatósági hatáskór gyakorlásának kivételévei. E törvény szabályozza a vízitársulatok szakmai feladatait, amelyben -  többek között -  szerepel a vízrendezés, vagyis a káros többletvizek rendezett elvezetésének, visszatartásának biztosítása, és a vízkárelhárítás, így a belvízkárok és a helyi vízkárok elhárítása, mérséklése.

 

Ez utóbbi törvényt az Országgyűlés módosította, a tagok társulati (korábban :érdekeltségi) hozzájárulásának megszüntetéséről döntött. A törvénymódosítás 2011 .január 1-től lép életbe.

 

A befizetett összeg kedvezményezettjei a tagok, hiszen a helyi közösség által kezelt műveken a Küldöttgyűlés által meghatározott feladatokat kellett, kell ebből ellátni, illetve a szükséges védekezési feladatot finanszírozni. E forrásokat kizárólag a közcélú művekre és egyéb helyi közfeladatokra lehet felhasználni az érintett tagok, érdekeltek (földtulajdonosok, földhasználók, önkormányzatok) demokratikus döntése és szigorú ellenőrzése mellett.

 

Az év hátralévő időszakában kell tehát azokat szabályozási kérdéseket kidolgozni és bevezetni, amelyek az e forrásokból ellátott közfeladatok más forrásból történő finanszírozására, a feladat struktúrájának átalakítására, felelőseinek, ellátóinak megváltoztatására irányulnak. A vízgazdálkodásról új, átfogó szabályozás készül, az ezzel kapcsolatos feladatok egységes állami irányítás alá kerülnek.

 

 2010. december 31-ig tehát minden földtulajdonos, földhasználó fizetési kötelezettsége fennáll, amely az elmúlt évekre is vonatkozó törvényi előírás.

  

Végezetül szeretném megköszönni Képviselő úrnak, hogy kérdésével is segíti közös

 

munkánkat.

 

Budapest, 2010, szeptember 08.

 

Dr. Fazekas Sándor sk."

 

 

Nincs jogosultsága hozzászólni.

Névnap

Ma 2022. május 27., péntek van.
Hella napja van, holnap Emil és Csanád napja lesz.