TIRHírekSzövetségünk híreiLevél a HÍR TV főszerkesztőjének

Levél a HÍR TV főszerkesztőjének

Előzmény:

A HÍR TV 2010. augusztus 1-i Híradójában  az Ecsediláp-Krasznabalparti Vízgzadálkodási Társulatot  is érintő  riportban számos tárgyi tévedés, féligazság hangzott el. A HÍR TV Híradójában elhangzott riport, valamint a  főszerkesztőnek elküldött levél az alábbiakban olvasható.

Az elküldött mellékletek itt olvashatók.

 

A HÍR TV Híradójában 2010. augusztus 1-én 18.22-kor hangzott el:

 

Bemondó: Kígyó, béka, szúnyog. Elöntötte a belvíz az  udvarokat és földeket a Szabolcs megyei Nagyecseden. A gazdák szerint az illetékes vízgazdálkodási társulat évek óta elmulasztja az elvezető árkok és csatornák tisztítását. A kötelező hozzájárulást az Országgyűlés 2011-től megszüntette, a társulat a hátralévő hónapokban igyekszik behajtani kintlévőségeit.

Riporter:Az elmúlt három évben alig esett Nagyecseden a Meteorológiai szolgálat adatai szerint. Az elmúlt másfél-két hétben 70-80 mm. csapadék hullott a szatmári kisvárosra. A kertekben odalett a vetemény  és a gyümölcs.

Nagy Lajosné nagyecsedi lakos:  Teli van a kertünk, minden elúszott. A határban nem tudunk vetni semmit, mert ott is pusztít a víz. Nem tudunk mit tenni. Segítséget kérünk, mert ez így tovább nem mehet. Rengeteg sikló van, nem győzőm a siklókat fogni összefelé. A szúnygtól kezdve itt  minden megtalálható.

Riporter: A talaj telített az elmúlt hónapok esőzései óta, az újabb  csapadékot nem issza be.

Szűcs Lajosné nagyecsedi lakos: Itt lakom ezen a helyen már hatvanöt éve, de még ilyen nem volt. A fák kiszáradva, a föld be volt vetve krumplival, kikelt. Ez van most. Ez a jelen.

Riporter: Nem csak az udvarokban, a szántóföldeken is áll  a víz. Az árkok, csatornák takarítása a helyi vízgazdálkodási társulat feladata lenne. A társulati tagság kötelező a környékbeli  földtulajdonosoknak, akik hozzájárulást fizetnek a tisztításért.

Szántó Gyula gazdálkodó, Nagyecsed: A határban az  árkok 10-15 éve, de van amelyik 20 éve egyáltalán nem volt takarítva. A vízelvezetés nincs megoldva. Sok esetben az árkokból a víz kifelé folyik. Azt a funkciót, amit be kellene tölteni, nem tölti be egyáltalán.”

Riporter: „Az elmaradt vagyongazdálkodási hozzájárulást a jegyző hajtja be a magánszemélyektől késedelmi kamattal és az eljárási költséggel együtt. Cégek esetében az APEH jár el. Az érintett társaságok addig nem kaphatnak nullás igazolást, amíg nem rendezték tartozásukat.

Eszenyi István családi gazdálkodó, Kocsor:  Tavaly szeptemberre tervezett aratást most egy hete végeztük el, a kár több milliós, tetemes. Nem csak nekem, gazdatársaimnak is. Amit sérelmesnek tartok ebben az ügyben még az, hogy úgy veszem észre  egyedül csak a gazdákat perlik, az államot meg sem merték kérdezni ebben az ügyben. Valami gond csak lehet e körül, mert tudomásom  szerint a FIDESZ január 1-től, az új kormány, a FIDESZ kormány  ezt már el is törölte, ezt a rendeletet.

Riporter: A vízgazdálkodási hozzájárulást az Országgyűlés valóban eltörölte a nyári ülésszak utolsó napján. A FIDESZ szerint a szabályozás a jogegyenlőséget sértette, mert azok a tulajdonosok nem fizettek, akiknek a földjéről állami vagy önkormányzati kezelésű csatorna vezette el a belvizet. A Nagyecsedi Vízgazdálkodási Társulat a január 1-jéig hátralévő fél évben feltöltené a kasszát.  A szervezet a hozzájárulás eltörlésének másnapján levélben értesítette a neki tartozó földtulajdonosokat a végrehajtás megindításáról.

Forrás: HÍR TV Online

 

Levél a HÍR TV főszerkesztőjének

 

Néző László úr
főszerkesztő

 

HÍR TV főszerkesztőjének

Székhelyén

 

Tisztelt Főszerkesztő Úr!

 

Örülök, hogy a HÍR TV egyes riporterei szívesen foglalkoznak a vidék vízgazdálkodási problémáival, de a valós tények ismeretének  hiányában, egyes tények környezetükből történő  kiragadásával  szerkesztett  riportok, beolvasott hírek a HÍR TV szavahihetőségét kérdőjelezi meg.

 

Sajnos  tendenciózusnak látom a HÍR TV egyes szerkesztőinek munkáját,  amikor a vízitársulatok tevékenységét is érintő  riportot, híranyagot készítenek. A tényszerűség, tárgyszerűség  és az audiatur et altera pars elvét  egyes szerkesztők, riporterek   nem tartják be, ezáltal a társadalom széles rétegének  tájékoztatását  egyoldalúan végzik.

Ilyen volt a Soroló több műsora, és most augusztus 1-én a délutáni és esti Híradóban adott tájékoztatás a nagyacsedi igen sajnálatos vízkárok ügyében.

(A Soroló szerkesztője az egyik,  tárgyi hibáktól hemzsegő, elfogult műsora  miatt  írt  e-mail levelemet még válaszra sem méltatta.)

 

Nehezen tudom meggyőzni a családomat, barátaimat, hogy  a HÍR TV más híradásai, műsorai tényszerűek, valóságtartalmúak és kiegyensúlyozottak, ha a vízitársulatokat érintő műsoraikban  a fenti alapelveket nem tartják be.

 

A legutóbbi, augusztus 1-én a Híradóban Nagyecsedről adtak tudósítást, amelyben több valótlanság, a tények félremagyarázása hangzott el.

Szerintem az interjúalanyok által elmondottak valóságtartalmáért a riporter akkor felel, ha nem győződik meg  annak valóságtartalmáról, ha nem hallgatja meg  a másik felet. De ezt hogyan tudnta volna  megtenni, ha a területileg érintett   Ecsediláp-Krasznabalparti Vízgazdálkodási Társulat helyett  a Nagyecsedi Vízgazdálkodási Társulatot nevesíti,  mint aki beszedi a be nem fizetett  hozzájárulást. (A    Nagyecsed-Fábiánháza Víziközmű Társulat (Cg. 15-16-000074), 2009. november 2-án alakult, mint vízgazdálkodási társulat  a települések szennyvíztisztítási beruházásának megvalósítására.) A riporter  saját kommentjének valóság tartalmáért  pedig minden körülmények között felel.

 

Tisztelt Főszerkesztő Úr!

A műsorban   elhangzott tévedésekre, részigazságokra az alábbiakban térek ki:

 „Az árkok, csatornák takarítása a helyi vízgazdálkodási társulat feladata lenne. A társulati tagság kötelező a környékbeli  földtulajdonosoknak, akik hozzájárulást fizetnek a tisztításért.

Szántó Gyula gazdálkodó, Nagyecsed: A határban az  árkok 10-15 éve, de van amelyik 20 éve egyáltalán nem volt takarítva. A vízelvezetés nincs megoldva. Sok esetben az árkokból a víz kifelé folyik. Azt a funkciót, amit be kellene tölteni, nem tölti be egyáltalán.”

A riportban  bemutatott árkok, csatornák tulajdonosa és  karbantartásáért felelőse  a települési önkormányzat. A térségben lévő társulati csatornák fenntartását a vízitársulat    a befizetett hozzájárulás mértékéig elvégzi. Több forrás rendelkezésre állása esetén a társulat alkalmas az önkormányzati csatornák, árkok fenntartására is.

 

Elhangzott továbbá, hogy „Az elmaradt vagyongazdálkodási hozzájárulást a jegyző hajtja be”.

Vagyongazdálkodási hozzájárulás nincs, 2010. január 1-ig ezt a fizetési kötelezettséget érdekeltségi hozzájárulásnak, 2010. január 2-tól társulati hozzájárulásnak nevezik. A társulati tagok hozzájárulása a társulati közfeladatok ellátásához több, mint 200 éve kötelező (1807. évi XVII. törvénycikk) és az 1871. évi XXXIX. törvénycikk óta adók módjára behajtandó köztartozásnak minősül.  

 

A vízgazdálkodási hozzájárulást ( valódi nevén: társulati hozzájárulást)  az Országgyűlés valóban eltörölte a nyári ülésszak utolsó napján, de csak részigazság az a kijelentés, hogy „ a szabályozás a jogegyenlőséget sértette, mert azok a tulajdonosok nem fizettek, akiknek a földjéről állami vagy önkormányzati kezelésű csatorna vezette el a belvizet”, mert 2010. január 2-a óta a vízitársulatok tagjai döntése szerint azoknak a tulajdonosoknak is fizetni kell a társulati hozzájárulást, akiknek a földjéről állami vagy önkormányzati kezelésű csatorna vezette el a belvizet.

 

 A riporter félretájékoztatta a nézőket amikor azt jelentette ki, hogy  „A nagyecsedi vízgazdálkodási társulat a január 1-jéig hátralévő fél évben feltöltené a kasszát.” Itt semmiféle kassza feltöltéséről nincs szó, a vízitársulat a küldöttgyűlés által elfogadott éves terv szerint végzi közfeladatát, a küldöttgyűlés által megállapított társulati hozzájárulásból. A több beszedett hozzájárulás több közfeladat ellátást biztosít.   A hozzájárulás a hatályos törvények szerint köztartozás.  A vízitársulat tehát a  közfeladatok  elvégzésének forrását kéri azoktól, akik a döntő többségtől eltérően évek óta nem fizették be az érdekeltségi hozzájárulást, figyelmen kívül hagyták a  hatályos törvény  előírásait. Nem hiszem, hogy a társadalom jogkövető többségével szemben a törvénysértő magatartásokat kellene támogatni.

 

 „A szervezet a hozzájárulás eltörlésének másnapján levélben értesítette a neki tartozó földtulajdonosokat a végrehajtás megindításáról”, kijelentés igaz, de a riporter  akarva-akaratlanul nem tájékoztatta  a nézőket arról, hogy ilyen  levelet azok a tagok kapnak, akik az előző évben, években  a társulattól  a hozzájárulás fizetéséről szóló kiküldött  értesítéseket figyelmen kívül hagyták és az ügyvédi iroda  kétszeri felhívására sem rendezték köztartozásukat.  

 

Tisztelt Főszerkesztő Úr!

A területi vízgazdálkodást végző  vízitársulati intézményrendszer immár 203 éve működik. 1948-1956 között az akkori  hatalom már államosította a társulati  intézményrendszert azzal az igérettel, hogy a területi vízgazdálkodást központi költségvetési  forrásból fogja ellátni. 1957-től újra szerveződtek a vízitársulatok, mert a társadalom nem fogadta el, hogy a helyi érdekeket szolgáló vízgazdálkodási feladatokat  az érdekeltek beleszólása és anyagi hozzájárulása nélkül kizárólag a központi költségvetés terhére és kizárólag központi akarat végrehajtásával végezzék el állami szervezetek az előző 150 év jól működő társulati intézményrendszere  helyett.

Természetesen ha a társadalom többsége vagy hangosabb része  által nem elfogadható egy jogviszony szabályozása, azt meg lehet  változtatni. Ezt tette az Országgyűlés 2010. május 23-án. Arról pedig, hogy a közcélú területi vízgazdálkodási feladatok ellátása  2011. január 1-től milyen forrásból, mennyi forrásból és milyen szervezetben  történjen,a területi vízgazdálkodással érintett termelők és önkormányzatok érdekében    mielőbb szakmai konzultációkat kell tartani.

 

Végezetül engedje meg, hogy néhány háttéranyag csatolásával  segítsem a HÍR TV munkáját, a szerkesztő riporterek vízgazdálkodási ismereteinek bővítését.

 

 

Budapest, 2010. augusztus 3.

 

                                                                                  Üdvözlettel:

 

                                                                                                          dr. Varga Árpád

                                                                                                                főtitkár

 

 

Nincs jogosultsága hozzászólni.

Névnap

Ma 2023. június 05., hétfő van.
Fatime és Fatima napja van, holnap Norbert és Cintia napja lesz.