TIRVízitársulatokTársulatok írtákBalaton-Nagyberek VízitársulatMeghívó a Balaton-Nagyberek Vízitársulat 2024 május 23.-i küldöttgyűlésére

Meghívó a Balaton-Nagyberek Vízitársulat 2024 május 23.-i küldöttgyűlésére

Meghívó

a Balaton-nagyberek Vízitársulat 2024. évi rendes Küldöttgyűlésére

2024.05.23.-án de. 10:30 óra időpontra,

melyet a Hubertus Bt tagunk 8646 Balatonfenyves Nimród utca 2 szám alatti Konferencia Központjában tűzöm ki.

 

Határozatképtelenség esetére az Alapszabályunk XII. fejezetének 6. pontjában foglaltak alapján a megismételt Küldöttgyűlést

2024.05.23.-án de. 11:00 óra

időpontra tűzöm ki.

Tájékoztatom a Tisztelt Meghívottakat, hogy a megismételt Küldöttgyűlés a megjelentek létszámától függetlenül határozat képes, de a meghívóban szereplő napirendi pontokhoz további napirendet nem vehet programjába..

Tisztelt Meghívottak!

Az Intéző Bizottság nevében az alábbi napirendek elfogadását, és a hozzájuk tartozó előterjesztések megvitatását javaslom a Tisztelt Küldöttgyűlésnek.
Az előterjesztéseket a Felügyelő Bizottság észrevételeivel és az Intéző Bizottság kiegészítéseivel terjesztjük a Küldöttgyűlés elé.
Annak alapján javasoljuk hogy az előterjesztésekben foglaltakat, valamint a szóbeli előterjesztések során elhangzottakat a Küldöttgyűlés vitassa meg, és hozza meg a határozatait!

1./ Napirendi pont.

Beszámoló az elmúlt Küldöttgyűlés óta történt eseményekről.

 • Szóbeli előterjesztés
 • Előadó: Völler Zoltán igazgató

2./ Napirendi pont.

Beszámoló a 2023 évi feladatterv végrehajtásáról

 • Írásbeli előterjesztés és mellékletei a honlapon kerül közzétételre az űlés elött 8 nappal, továbbá a meghívó mellé elektronikusan csatolva.
 • Előadó: Völler Zoltán igazgató.

3./ Napirendi pont.

2023. évi gazdálkodásról készült egyszerűsített mérlegbeszámoló megtárgyalása és elfogadása

 • Írásbeli előterjesztés és mellékletei a honlapon kerül közzétételre az űlés elött 8 nappal, továbbá a meghívó mellé elektronikusan csatolva.
 • Előadó: Völler Zoltán igazgató

4./ Napirendi pont.

Mérleg szerinti eredmény felhasználása.

 • Írásbeli előterjesztés a honlapon kerül közzétételre az űlés elött 8 nappal, továbbá a meghívó mellé elektronikusan csatolva.
 • Előadó: Völler Zoltán igazgató

5./ Napirendi pont.

2024 évi feladatterv előterjesztése és jóváhagyása.

 • Írásbeli előterjesztés a honlapon kerül közzétételre az űlés elött 8 nappal, továbbá a meghívó mellé elektronikusan csatolva.
 • Előadó: Völler Zoltán igazgató

6./ Napirendi pont.

Elkülönítetten nyilvántartott saját és idegen tulajdonú ,,társulati művek" frissített listájának elfogadása.

 • Írásbeli előterjesztés és mellékletei a honlapon kerül közzétételre az űlés elött 8 nappal továbbá a meghívó mellé elektronikusan csatolva.
 • Előadó: Völler Zoltán igazgató

7./ Napirendi pont.

Taglista frissítése.

 • Írásbeli előterjesztés és mellékletei a honlapon kerül közzétételre az űlés elött 8 nappal, továbbá a meghívó mellé elektronikusan csatolva.
 • Előadó: Völler Zoltán igazgató

8./ Napirendi pont.

Tisztségviselők tisztelet díjának módosítása.

 • Szóbeli előterjesztés
 • Előadó: Oliver Hahnennkamm társulati elnök.

9./ Napirendi pont.

Alapszabály módosítása

 • Írásbeli előterjesztés és mellékletei a honlapon kerül közzétételre az űlés elött 8 nappal, továbbá a meghívó mellé elektronikusan csatolva.
 • Előadó: Völler Zoltán igazgató

10./ Napirendi pont.

Interpellációk, kérdések, észrevételek.

X

Kérem a Küldöttgyűlésen a szavazati joggal rendelkező Küldöttek és Tisztségviselők, - valamint a tanácskozási joggal rendelkező tagok, továbbá az igazgató személyes megjelenését. A tanácskozási joggal meghívott szervezetek részéről képviseleti joggal rendelkező munkatársuk részvételét kérem szíveskedjenek biztosítani!

Felkérem a
- Balatonfenyvesi,
- Fonyódi,
- Kéthelyi,
- Táskai, és
- Buzsáki
Polgármesteri Hivatalok Jegyzőit, hogy a vízitársulatokról szóló 2009 évi CXLIV törvény 25.§.(2). alapján jelen meghívót a helyileg szokásos módon kihirdetni, és a hivatal hirdető tábláján valamint az Önkormányzat honlapján a Küldöttgyűlés időpontjáig hirdetményként kifüggeszteni szíveskedjenek!

A kifüggesztés és levételének időpontjáról, írásos visszaigazolást kérek!

A meghívó a tervezett napirendi pontokkal és a hozzátartozó előterjesztésekkel közzétételre kerül a www.tir.hu honlapon a BNB VT neve alatt. Az egyes előterjesztések, - a hozzájuk csatolt mellékletekkel, - ott tanulmányozhatóak, vagy egyeztetett időpontban társulatunk központjában biztosítunk irat betekintési lehetőséget. Igény esetén papír alapú, vagy elektronikus formában az érdekelteknek külön kérésre megküldjük, illetve székhelyünkön másolatot biztosítunk.

Kelt: Kéthely Sáripuszta 2024.05.15.

Tisztelettel:

Oliver Hahnenkamm
I.B. Elnök

Kapják (elektonikus formátumban):

Küldöttek és Tisztségviselők (szavazati joggal):

- Oliver Hahnenkamm (küldött és tisztségviselő)
- Csató András (küldött)
- dr.Varnyú Viktor (küldött)
- dr. Morvay Boldizsár (küldött)
- dr. Kaponya Szilvia (küldött)
- dr. Barabás Ferenc (küldött)
- Péterdi Zsófia (küldött)
- Sólyom Krisztián (küldött)
- Völler Zoltán (küldött és igazgató)
- Büki László IB. tag
- Botos István IB. tag
- dr. Kemény Gábor FB. elnök
- ifj. Bene István F.B. tag
- Bene Zsolt F.B. tag

Társulati tagok (tanácskozási joggal) a www.tir.hu honlapon túl a

- Balatonfenyves Község PM.-i Hivatalának honlapján és hirdető tábláján keresztül.
- Fonyód Város Polgármesteri Hivatalának honlapján és hirdető tábláján keresztül.
- Buzsák Község Polgármesteri Hivatalának honlapján és hirdető tábláján keresztül.
- Táska Község Polgármesteri Hivatalának honlapján és hirdető tábláján keresztül.
- Kéthely Község Polgármesteri Hivatalának honlapján és hirdető tábláján keresztül.

Felügyeleti és érdekképviseleti szervek (tanácskozási joggal):

- Dél-dunántúli VIZIG
- Somogy Megyei Kormányhivatal
- VTOSZ

 

Mellékletek:
ÁllományLeírásMéret
A(z) (01-Meghívó.docx) állomány letöltése01-Meghívó.docxMeghívó a Balaton-Nagyberek Vízitársulat 2024 május 23.-i küldöttgyűlésére28 Kb
A(z) (02-Idösor.xlsx) állomány letöltése02-Idösor.xlsxBNB VT csatorna fenntartási és belvíz átemelési szolgáltatása - idősor11 Kb
A(z) (03-Beszámoló a 2023 évi feladatterv végrehajtásáról.docx) állomány letöltése03-Beszámoló a 2023 évi feladatterv végrehajtásáról.docxBeszámoló a 2023. évi feladatterv végrehajtásáról21 Kb
A(z) (04-Csatorna fenntartási munkák mennyiségei 2023.xlsx) állomány letöltése04-Csatorna fenntartási munkák mennyiségei 2023.xlsxCsatorna fenntartási munkák mennyiségei 202319 Kb
A(z) (05-2023 belvíz átemelés.xlsx) állomány letöltése05-2023 belvíz átemelés.xlsx2023 belvíz átemelés16 Kb
A(z) (06-2024 belvíz átemelés.xlsx) állomány letöltése06-2024 belvíz átemelés.xlsx2024 belvíz átemelés16 Kb
A(z) (07-2023 évi mérleg beszámoló elöterjesztés.docx) állomány letöltése07-2023 évi mérleg beszámoló elöterjesztés.docx2023. évi mérleg beszámoló előterjesztés17 Kb
A(z) (08-Fökönyvikivonat.pdf) állomány letöltése08-Fökönyvikivonat.pdfFőkönyvi kivonat200 Kb
A(z) (09-Eredmény felhasználás.docx) állomány letöltése09-Eredmény felhasználás.docxEredményfelhasználás17 Kb
A(z) (10-Elöterjesztés a 2024 évi feladatok végrehajtására.docx) állomány letöltése10-Elöterjesztés a 2024 évi feladatok végrehajtására.docxElőterjesztés a 2024. évi feladatok végrehajtására25 Kb
A(z) (11-Elöterjesztés az elkülönítetten kezelt vagyon nyilvántartásáról.docx) állomány letöltése11-Elöterjesztés az elkülönítetten kezelt vagyon nyilvántartásáról.docxElőterjesztés az elkülönítetten kezelt vagyon nyilvántartásáról21 Kb
A(z) (12-2023 áteresz beruházások.xlsx) állomány letöltése12-2023 áteresz beruházások.xlsx2023 áteresz beruházások11 Kb
A(z) (13-Társulati müvek felülvizsgálati dok alapján.xls) állomány letöltése13-Társulati müvek felülvizsgálati dok alapján.xlsTársulati művek felülvizsgálati dok alapján211 Kb
A(z) (14-Elöterjesztés a taglista frissítéséröl.docx) állomány letöltése14-Elöterjesztés a taglista frissítéséröl.docxElőterjesztés a taglista frissítéséről17 Kb
A(z) (15-Taglista Földhivatali frissítéssel.ods) állomány letöltése15-Taglista Földhivatali frissítéssel.odsTaglista Földhivatali frissítéssel63 Kb
A(z) (16-Alapszabály módosítása.docx) állomány letöltése16-Alapszabály módosítása.docxAlapszabály módosítása15 Kb
A(z) (17-Tiszteletdíj.docx) állomány letöltése17-Tiszteletdíj.docxTiszteletdíj előterjesztés14 Kb
A(z) (18-Jelenléti ív.docx) állomány letöltése18-Jelenléti ív.docxJelenléti ív18 Kb
A(z) (SKM_4050i24060711400.pdf) állomány letöltéseSKM_4050i24060711400.pdfJegyzőkönyv a Balaton-Nagyberek Vízitársulat 2024 május 23.-i küldöttgyűléséről4756 Kb
 

Nincs jogosultsága hozzászólni.

Névnap

Ma 2024. június 13., csütörtök van.
Antal és Anett napja van, holnap Vazul napja lesz.

Események

június 2024
H K SZ CS P SZ V
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30