TIRNyugdíjas klubNyugdíjas Vízitársulati Vezetők Klubja közgyűlésének határozatai, 2021 május 21.

Nyugdíjas Vízitársulati Vezetők Klubja közgyűlésének határozatai, 2021 május 21.

A Klub 2021. évi rendes közgyűlését elektronikus úton tartotta meg. A közgyűlési határozatok dátuma 2021 május 21.
A Klub alapszabályának 9.8. pontja szerint a közgyűlési határozatokat nyilvánosságra kell hozni.

A 2021. évi rendes közgyűlés határozatai a következők:

1/2021. (05. 21.) számú közgyűlési határozat: A közgyűlés egyhangúan elfogadja az írásban kiküldött napirendet.

2/2021. (05. 21.) számú közgyűlési határozat: A közgyűlés egyhangú döntésével a jegyzőkönyv elkészítésével Fehér Ferenc klubtagot, a jegyzőkönyv hitelesítésével Babinecz János és Kínál Béla klubtagot bízza meg.

3/2021. (05. 21.) számú közgyűlési határozat: a közgyűlés egyhangú határozatával elfogadja a Klub 2020. évi tevékenységéről szóló beszámolót.

4/2021. (05. 21.) számú közgyűlési határozat: a közgyűlés egyhangú határozatával elfogadja a Klub 2020. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót 1.075.930.- Ft bevételi, 459.542 Ft kiadási oldallal, 616.388.- Ft pénzmaradvánnyal.

5/2021. (05. 21.) számú közgyűlési határozat: a közgyűlés egyhangú határozatával elfogadja a Klub 2020. évi mérlegét 786 eFt egyező eszköz és forrás oldallal, -55 eFt tárgyévi eredménnyel.

6/2021. (05. 21.) számú közgyűlési határozat: a közgyűlés egyhangú határozatával elfogadja a felügyelő bizottság jelentését a Klub 2020. évi tevékenységéről és gazdálkodásáról.

7/2021. (05. 21.) számú közgyűlési határozat: a közgyűlés egyhangú határozatával elfogadja az előterjesztés szerint a Klub 2021. évi programját.

8/2021. (05. 21.) számú közgyűlési határozat: a közgyűlés egyhangú határozatával elfogadja a Klub 2021. évi költségvetését 1.361.438.- Ft bevételi, 1.030.000.- Ft kiadási oldallal, 331.438.- Ft pénzmaradvánnyal.

8/2021. (05. 21.) számú közgyűlési határozat: a közgyűlés egyhangú határozatával elfogadja a Klub 2021. évi költségvetését 1.361.438.- Ft bevételi, 1.030.000.- Ft kiadási oldallal, 331.438.- Ft pénzmaradvánnyal.

Nyugdíjas Vízitársulati Vezetők Klubjának elnöksége
Fehér Ferenc
elnök