TIRHírekSzövetségünk híreiTörvényjavaslat a vízitársulati törvény módosítására

Törvényjavaslat a vízitársulati törvény módosítására

Győrffy Balázs, Font Sándor és Jakab István a T/3637 számú, 2018. november 20-án 23 óra 44 perckor benyújtott törvényjavaslatában a 2009. évi CXLIV. számú vízitársulati törvénnyel kapcsolatban is javasol módosítást. Az „Egyes törvényeknek az agrárgazdaság versenyképességével összefüggő módosításáról" című „salátatörvény" javaslat 3. pontja foglalkozik „A vízitársulatokról szóló 2009. évi CXLIV. törvény módosítása" szövegével.

T/3637 javaslat:
„(1) A vízitársulatokról szóló 2009. évi CXLIV. törvény (a továbbiakban: Vt.) 23/A. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
(7) A tagot a közgyűlésen – két tanú által aláírt – írásbeli meghatalmazással ellátott személy is képviselheti. Egy képviselő legfeljebb öt tagot képviselhet."

A hatályos Vt. szövege:
„(7) A tagot a közgyűlésen – két tanú által aláírt – írásbeli meghatalmazással ellátott személy is képviselheti. Egy képviselő legfeljebb száz tagot képviselhet."

T/3637 javaslat:
„(2) A Vt. a következő 69. §-sal egészül ki:
(1)Az egyes törvényeknek az agrárgazdaság versenyképességével összefüggő módosításáról szóló 2018. évi .....törvény hatályba lépésének napjával
   a) a taggal szemben csak olyan fizetési kötelezettség teljesítése miatti eljárás indítható,
   b) a taggal szemben csak olyan fizetési kötelezettség állapítható meg, vagy
   c) a tag a társulat részére csak olyan fizetési kötelezettséget köteles teljesíteni,
amely a közgyűlés 23/A. § (5) bekezdés szerinti határozatán alapszik."

A hatályos Vt. szövege:
A Vt. eddig 68 §-ból állt, tehát ez egy teljesen új paragrafus lesz.
A 23/A. § (5) „A közgyűlés hatáskörébe tartozik a tagok fizetési kötelezettsége mértékének és felhasználásának meghatározása a társulati feladatok ellátása érdekében."

T/3637 javaslat:
„(2) Az (1) bekezdésben foglaltakat a folyamatban lévő bírósági valamint végrehajtási eljárásokban is alkalmazni kell azzal, hogy a tag által 2012. december 27. napját megelőzően hozott küldöttgyűlési határozat alapján a társulat részére már teljesített fizetés nem követelhető vissza."

Hatályos Vt. szövege:
A hatályos Vt. ilyen rendelkezést nem tartalmaz.

 

 

Nincs jogosultsága hozzászólni.

Névnap

Ma 2023. június 03., szombat van.
Klotild és Cecília napja van, holnap Bulcsú napja lesz.