TIRHírekJogszabályváltozásokA 160/1995. (XII. 26.) Korm. Rendelet módosításának értelmezése

A 160/1995. (XII. 26.) Korm. Rendelet módosításának értelmezése

Az Országgyűlés a 2016. évi LXVII. törvénnyel módosította a vízitársulatokról szóló 2009. évi CXLIV. törvényt.

A módosítás szövege a következő:

2016. évi LXVII. törvény 201. § Hatályát veszti a vízitársulatokról szóló 2009. évi CXLIV. törvény

  1. "A társulat megalakulásának előkészítése" alcíme,
  2. "A küldöttek választása, visszahívása" alcíme,
  3. "A társulat megalakulása" alcíme,
  4. "Csatlakozás a társulathoz, belépés" alcíme,
  5. "A társulat megszűnése jogutódlással" alcíme,
  6. "Egyesülés" alcíme,
  7. "Szétválás" alcíme,
  8. "Kiválás" alcíme és
  9. "A társulat megszűnése jogutód nélkül" alcíme.

Ezeket a vízitársulati folyamatokat a jövőben nem törvény, hanem kormányrendelet, nevezetesen a módosított 160/1995. (XII. 26.) Korm. rendelet szabályozza. A módosításokat a 289/2016. (IX. 22.) Korm. rendelet tartalmazza. A felsorolt jogesetekben tehát már nem a vízitársulatokról szóló 2016. évi CXLIV. törvény, hanem a módosított 160/1995. Korm. rendelet szerint kell eljárni.

VTOSZ Titkárság

 

 

Nincs jogosultsága hozzászólni.