TIRHírekTájékoztatókMit képviseljen a VTOSZ?

Mit képviseljen a VTOSZ?

A 2010 óta eltelt jó hat év nem kerül be az Országos Szövetség „aranykönyvébe"! Politikai ellenszélben, az érintett társadalmi csoportok (gazdák, önkormányzatok) megértése, támogatása nélkül kellett volna a VTOSZ-nek eredményeket elérni a vízitársulatok működése, finanszírozása, társadalmi és kormányzati elismertetése érdekében. A hat éve még működő több mint 80 társulatból legalább 30 vált működésképtelenné. További 20 vezetése gondolta úgy, hogy az Országos Szövetség nem (nem jól) képviseli az érdekeit, „nem ér el semmit", ezért nélküle jobban boldogulnak. Az alig több mint 30 társulattal vágtunk bele az „újrakezdésbe" tavaly márciusban és igyekeztünk megállítani a vízitársulati lejtmenetet, stabilizálni, elfogadhatóvá, tárgyalóképessé tenni a VTOSZ-t. Az első év eredményeiről március végén, őszintén számoltunk be. Nem volt ez egy „sikerjelentés", igyekszünk szembenézni a nehézségekkel, a problémákkal. Azokból pedig bőségesen kijut. Itt van mindjárt a vagyonátadásként elhíresült kérdés.

Számunkra egyértelmű és világos volt, hogy a társulati saját erőből és az EU-s támogatásból létesült beruházások, amelyeket a vízitársulatok aktiváltak, saját vagyonként nyilvántartanak, nem adható át „ingyen", térítésmentesen a vagyonkezelőként kijelölt vízügyi igazgatóságoknak. És bár ez a kérdés így tényleg nem nagyon bonyolult, jogszabály módosításokkal, támogatási rendelet visszamenőleges megváltoztatásának kísérletével, a kedvezményezettség bonyolításával sikerült egy eléggé áttekinthetetlen helyzetet létrehozni. Ebben azok a vízitársulatok jártak el helyesen, akik az ezekkel a beruházásokkal érintett állami tulajdonú művek birtokbaadását csak jogfenntartós nyilatkozat megtételével, a vízitársulati vagyon megtérítésének igényével voltak hajlandóak aláírni. Másfél évnek kellett eltelnie ahhoz, hogy az OVF belássa, itt jogos társulati igényekről van (lehet) szó, amelyeket azonban csak a tulajdonos (Magyar Állam), vagy annak képviselője (MNV Zrt.) tud kielégíteni. Így lehetett egyáltalán oda eljutni, hogy a VTOSZ az MNV Zrt-vel tárgyalási pozícióba jutott, a vízitársulatok benyújthatják igényeiket. Ugyanakkor nyilvánvalóan erős igény van az OVF részéről arra, hogy az átadás-átvételi folyamatot lezárja, és törvényi kötelezettségeit teljesítse, de úgy látta, hogy ebben akadályozzák. Az ilyenkor szokásos „hibás" keresésénél könnyű megtalálni a vízitársulatokat (és a VTOSZ-t), mint a jogszabályok végrehajtásának akadályozóját. Állami és érdekképviseleti vezetőkkel tárgyalva úgy láttuk, hogy ez a vízitársulatok javuló megítélését nagymértékben visszavetheti.

A vízitársulatoknak és a VTOSZ-nek azt kellett eldönteni, meddig vállalják az „akadályozó" szerepet és mikor látszik olyan megoldás, ami garantálhatja az eredeti társulati érdekek teljesülését. Ez a kérdés élesen jött elő a VTOSZ 2016. március 29-i küldöttgyűlésén.

Az egyik lehetséges megoldás az, hogy a birtokbaadási jegyzőkönyvet, ha van vízitársulati térítési igény és jogfenntartó nyilatkozat, az MNV Zrt. képviselője is aláírja. A másik megoldás, hogy az MNV Zrt. illetékes vezetője nyilatkozik arról, hogy a vízitársulati igényeket befogadják és érdemben elbírálják. Ez utóbbi bekövetkezett. Ezzel az OVF megítélése szerint elhárult az akadály az egyébként jogfenntartó nyilatkozatot is tartalmazó birtokbaadási jegyzőkönyv vízitársulat részéről történő aláírása elől. A VTOSZ küldöttgyűlése egyetértett ezzel a megoldással.

Ez az eset és a vízitársulatokkal kapcsolatos több, más helyzet jogilag többféleképpen ítélhető meg. A VTOSZ azon van – hozzáértő jogász szakértők bevonásával – hogy a felmerülő problémákat jogilag tisztázza és a szabályok adta lehető legkedvezőbb megoldást érje el. Ez azonban csak látszólag ilyen egyszerű, számos esetben kompromisszumokat kell kötni. Ezeket az Országos Szövetség igyekszik úgy előkészíteni (szakértők bevonásával, az elnökség és a felügyelő bizottság meghallgatásával, az érintett társulatokkal való egyeztetéssel), hogy a lehető legkisebb érdeksérelem legyen. Azt azonban eddig se tudtuk és a jövőben sem tudjuk garantálni, hogy mindig, mindenben nekünk legyen igazunk!

Szegedi Sándor
elnök

 

 

Nincs jogosultsága hozzászólni.

Névnap

Ma 2022. május 29., vasárnap van.
Magdolna napja van, holnap Janka és Zsanett napja lesz.