TIRHírekJogszabályváltozásokMég egyszer a kedvezményezettségről

Még egyszer a kedvezményezettségről

2014. év eleje óta folyik a vita arról, hogy a vízitársulatokáltal elnyert ÚMVP pályázatok kedvezményezettje (a támogatási határozatnak megfelelően egyértelműen a vízitársulat) lehet-e más, például a vízügyi igazgatóság.

A vízitársulati törvény 2013. decemberi módosítása szerint az állami tulajdonú közcélú vízgazdálkodási művek vagyonkezelője 2014. január 1-től a területileg illetékes vízügyi igazgatóság. Az állami szervezetek általános jogértelmezése szerint ez azt is jelenti, hogy az ÚMVP-ben kedvezményezettnek nyilvánított vízitársulat helyébe a vízügyi igazgatóság lép. Ezen az alapon tagadta meg az MVH 2014. tavaszán hat vízitársulatnak a 2013-ban befejezett ÚMVP beruházás EU-s támogatásának kifizetését. Mivel az ÚMVP Irányító Hatóság 2014 nyarán a Miniszterelnökség Agrár-vidékfejlesztési Államtitkárságához került, az intézkedés "gyanús lett", ezért a támaogatási jogszabály módosítását szerették volna elérni. Erről az ÚMVP Monitoring Bizottsága 2014. december elején hozott határozatot. Információnk volt arról, hogy az ÚMVP IH Brüsszelhez fordul az ügyben.

Sajnos nincs részletes információnk arról, hogy az EU illetékes részlege mit válaszolt. Az viszont tény, hogy a 2015. évi CXX. törvényben a vízitársulatokat érintő módosítás szerepel. A törvény 1. § (2) bekezdése módosítja a vízgazdálkodási törvény 3. § (5)-(7) bekezdését. Az új (7) szakasz szerint:

"(7) A vízitársulat által a vagyon használatára, valamint hasznosítására harmadik személlyel kötött szerződésben a korábbi vagyonkezelő vagy kezelő helyébe a (3) bekezdésben kijelölt vagyonkezelő lép. Egyéb tekintetben a vízügyi igazgatási szerv nem tekinthető vízitársulati jogutódnak."

Mit is jelent ez? Azt jelenti, hogy a tulajdonos (Magyar Állam) az állami tulajdonon azt jelöl ki vagyonkezelőnek, akit akar, például a vízügyi igazgatási szervet (azaz a vízügyi igazgatóságokat). De ez nem jelenti azt, hogy a vízügyi igazgatási szerv bármilyen más tekintetben a társulat jogutódja lehet, tehát nem "örökölheti meg" a kedvezményezettséget. És ez persze azt is jelenti, hogy a a beruházás befejezése +5 évig a vízitársulat marad a kedvezményezett.

A kérdés nyilván ezek után az, és ebben kellene sürgősen lépni, hogy a kedvezményezettséggel járó jogokkal és kötelezettségekkel mit tudnak az érintett vízitársulatok kezdeni.

A 2015. évi CXX. törvény vízitársulatokra vonatkozó része a mellékletben olvasható.

Mellékletek:
ÁllományLeírásMéret
A(z) (2015.evi_CXX.torveny.doc) állomány letöltése2015.evi_CXX.torveny.doc2015. évi CXX. törvény vízitársulatokra vonatkozó része110 Kb
 

Nincs jogosultsága hozzászólni.