TIRHírekSzövetségünk híreiÚMVP kedvezményezettség

ÚMVP kedvezményezettség

Az EU 2007-2013. közötti költségvetési időszakában az Unió Mezőgazdasági Fejlesztési Alapjából Magyarország is lehetőséget kapott agrárfejlesztési támogatások kifizetésére. A forrás felhasználására valamennyi uniós országra nézve egységes felhasználási szabályokat adtak ki 2006-ban és 2007-ben.

Ezekben szerepel a kedvezményezettség fogalma, ami azzal jár, hogy a pályázatot elnyert szervezet megkapja a támogatást, azt a kiírási feltételeknek és a pályázatban megfogalmazott céloknak megfelelően kell felhasználnia és fenntartási kötelezettsége is keletkezik. Ezen uniós szabályozás után az öntözés és a melioráció közösségi létesítményeinek fejlesztésére és felújítására (azaz beruházásra) a 34/2008. FVM rendelet alapján nyújthattak be a vízitársulatok pályázatot. A pályázaton nyertes társulatok támogatási határozatot kaptak, amelyben az adott beruházás kedvezményezettjeiként voltak megjelölve.

A 2013. évi CCXLIX. törvény módosította a 2009. évi CXLIV. (vízitársulati) törvényt és életbe léptette a 62/A. § (2) bekezdését: "Ha az európai uniós támogatással megvalósult vízgazdálkodási beruházás kedvezményezettje a vízitársulat, az eddigi kedvezményezett helyébe a forgalomképes állami tulajdonban lévő vizeket és vízi létesítményeket érintő beruházásoknál a vízügyi igazgatási szerv lép."

Ezen törvénymódosítás alapján módosítani kellett volna a támogatási határozatokat és azokban 2014. január 1-től (vagy a módosítás időpontjától) kedvezményezettként a vízügyi igazgatóságokat kellett volna feltüntetni. Információink szerint ilyen eljárásra nem került sor, legalább is vízitársulatok nem kaptak értesítést az MVH-tól arról, hogy a nevükre szóló támogatási határozatot módosították. Ez azt is jelenti, hogy 2015. szeptemberében a hivatalos (MVH-beli) nyilvántartás szerint a támogatást elnyert vízitársulatok a kedvezményezettek.

2014. december 5-én egyeztetés volt az OVF, az FM, az MVH és a Miniszterelnökség Agrár-vidékfejlesztési Államtitkársága képviselőinek részvételével. Megállapították, hogy a mintegy 9 milliárd forint (2014. decemberi aktuális érték) támogatással megvalósult beruházások kötelező fenntartása állami érdek és erre az OVF forrást biztosít. Ezt a forrást azonban kizárólag a vízügyi igazgatóságokon keresztül tudja az érintett művekre fordítani, ezért van szükség az igazgatóságok kedvezményezetté válására. Más kérdés, hogy 2014-ben vízügyi igazgatóság az ÚMVP támogatással érintett beruházásokra nem fordított forrást (bár ez, a 700 millió forint nagyságú keret rendelkezésre állt), csupán a vízitársulatok végeztek ilyen fenntartást mintegy 100 millió forint értékben. Az is tény, hogy ezt az összeget a társulatoknak nem térítették meg.

Bizonytalan tehát a kedvezményezettség megítélése és úgy néz ki, hogy a 2013. évi CCXLIX. törvény által behozott módosítást nem könnyű (vagy nem lehetséges?) végrehajtani. Erre utaló jelek, hogy a támogatási határozatok nem kerültek módosításra és sem 2014-ben, sem 2015-ben nincs egyértelmű vízügyi intézkedés az érintett művek kötelező fenntartására.

Arról is érkezett a VTOSZ-hez tájékoztatás, hogy vízügyi igazgatóság kezdeményezte a kedvezményezettség átírását az illetékes MVH-nál. Az MVH ezt ahhoz kötötte, hogy a társulat járuljon hozzá az üzemelési vízjogi engedély vízügyi igazgatóság nevére történő átírásához, írja alá a birtokbaadási jegyzőkönyvet és mondjon le a kedvezményezettségről.

Alapvetően eltérő a helyzet, ha a társulat igényt tart a műre (mert azzal szolgáltat és árbevétele lesz), vagy csak a befektetett tőke megtérítése a cél. A tulajdon ugyanis már a számviteli törvénybe tartozó kérdéseket is felvet (amortizáció, idegen tulajdonon végzett beruházás), aminek egyeztetése további feladat.

De megítélésünk szerint jelenleg már a legfontosabb kérdés a művek kötelező fenntartása. Amennyiben a kedvezményezettek továbbra is vízitársulatok, akkor a kötelező fenntartás elvégzése is a feladatuk, de erre nincs saját forrásuk. 2012. májusában a Belügyminisztérium többletforrást kapott a Kormánytól, többek között az ÚMVP-vel érintett művek kötelező fenntartására. A VTOSZ éveken át úgy érzékelte, hogy a kötelező fenntartás elmaradásából eredő problémák elkerülése állami (kormányzati) érdek is, ezért egyszerűbb erre forrást biztosítani, mint egy visszafizetési eljárásba bonyolódni. Éppen ezért a helyzet sürgős tisztázása az érintett vízitársulatoknak, de az OVF-nek is érdeke, mert a kötelező fenntartás elmaradásának súlyos következményei lehetnek!

 

 

Nincs jogosultsága hozzászólni.

Névnap

Ma 2022. május 21., szombat van.
Konstantin napja van, holnap Júlia és Rita napja lesz.