működési rend

A BEREKVÍZ Vizitársulat megalapítását előkészítő Szervező Bizottság

MŰKÖDÉSI RENDJE

 

A jelen szabályzat a BEREKVÍZ Vizitársulat megalapítását előkészítő Szervező Bizottság működésének rendjét és feladatkörét szabályozza.

 

1. §

A Szervező Bizottság feladata

 

A szervezőbizottság feladata a társulat megalakulásához szükséges vízgazdálkodási érdekeltségi és ezzel összefüggő egyéb feltételek vizsgálata és meghatározása, így különösen:

 

a)                a tervezett társulati közfeladat műszaki, vízgazdálkodási egységet jelentő területének megállapítása, amely a társulat megalakulása esetén a társulat működési területét képezi;

b)                az alapszabály tervezetének elkészítése, mellékelve a tervezett működési területet, a területi egységeket és a társulati műveket ábrázoló helyszínrajzot;

c)                a tervezett működési területen az ingatlantulajdonosok tájékoztatása a vízgazdálkodási közfeladatról és annak társulati úton történő ellátásával járó jogokról és kötelezettségekről;

d)                a szándéknyilatkozatok nyilvántartásba vétele;

e)                küldöttjelöltek nyilvántartásba vétele;

f)                 az alakuló gyűlés összehívása.

 

2. §

A Szervező bizottság szervezeti felépítése

 

 

(1)     A Szervező Bizottság a BEREKVÍZ Vizitársulat megalapításának előkészítésével kapcsolatban eljáró általános hatáskörű testület.

 

(2)     A Szervező Bizottság 8 tagból áll. A Szervező Bizottság elnökét a tag választják meg. A Szervező Bizottságot az elnök képviseli harmadik személyekkel szemben, illetve bíróságok és más hatóságok előtt.

 

          A szervező bizottság tagjai:

 

          Név:                               Berek Kft.

          Székhely:                        8713 Kéthely, Sáripuszta 0275. hrsz.

          Képviseletében eljár:      Csató András ügyvezető         

         

          Név:                               Hubertus Bt.

          Székhely:                       8713 Kéthely, Sáripuszta 0275. hrsz.

          Képviseletében eljár:      Peterdi Zsófia meghatalmazott

         

          Név:                              Vízitársulatok Országos Szövetsége

          Székhely:                       1116 Budapest, Fehérvári út 108-112.

          Képviseletében eljár:      Dr. Varga Árpád elnök

 

          Név:                               Dél-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság

          Székhely:                       7623 Pécs, Köztársaság tér 7.

         Képviseletében eljár:       Pecze János Osztályvezető Úr

 

          Név:                              Somogy Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal

          Székhely:                       7400 Kaposvár, Petőfi tér 1-3.

          Képviseletében eljár:      Havranek Mihály munkatárs

 

          Név:                               Bene Zsolt

          Lakcím:                          8646 Balatonfenyves, Imremajor

          Anyja neve:                    Czakó Edit

 

          Név:                               Csáki Zsolt

          Lakcím:                          8646 Balatonfenyves, Kossuth. u. 53.

          Anyja neve:                    Csáki Anna

         

          Név:                               Nagy Tamás

          Lakcím:                          8646 Balatonfenyves, Úttörő u. 60.

          Anyja neve:                    Horváth Margit

 

          A Szervező Bizottság elnöke:

 

Név:                               Csató András, mint a Berek Kft. ügyvezetője

          Lakcím:                          2040 Budaörs, Víg utca 64.

 

 

(3)     A Szervező Bizottságot az elnök képviseli harmadik személyekkel szemben, illetve bíróságok és más hatóságok előtt.

 

(4)     A Szervező Bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye.

 

(5)     A Szervező Bizottság a társulat nevében jogokat nem szerezhet, kötelezettségeket nem vállalhat, és működése a társulat megalakulásával megszűnik.

 

 

 

 

 

 

3. §

A Szervező Bizottság ülései

 

 

(1)     A Szervező Bizottság üléseit az elnök hívja össze és vezeti, az ülés összehívását az ok és a cél megjelölésével a Szervező Bizottság testület bármely tagja, írásban kérheti az elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított 5 napon belül köteles intézkedni a Szervező Bizottság üléseinek 15 napon belüli időpontra történő összehívásáról. Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására.

 

  1. A szervező bizottság ülése megtartható hang továbbítására alkalmas hírközlő eszköz igénybevételével is (konferenciaülés). A konferenciaülésen biztosítani kell a résztvevők között a folyamatos, egyidejű telefonos kapcsolatot.

 

  1. A Szervező Bizottság a társulat megalapításáig szükség szerint ülésezik. A Szervező Bizottság ülése akkor határozatképes, ha azon legalább 4 tag jelen van.

 

  1. A Szervező Bizottság a döntéseit egyszerű szótöbbséggel hozza meg, szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.

 

Kelt: Kéthely, 2010. június 22.

 

 

           

 

..............................................

Csató András

                                                 a szervező bizottság elnöke

           

 

Névnap

Ma 2020. május 26., kedd van.
Fülöp és Evelin napja van, holnap Hella napja lesz.

Események

május 2020
H K SZ CS P SZ V
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31