TIRSzövetségElnökségVTOSZ Elnökségi ülés 2015.04.15.

VTOSZ Elnökségi ülés 2015.04.15.

A Vízgazdálkodási Társulatok Országos Szövetsége 2015. április 15-én Szegedi Sándor elnök vezetésével ülést tartott Budapesten.Az elnökségi ülésen – az új VTOSZ alapszabálynak megfelelően – részt vettek a felügyelő bizottság tagjai.

Szegedi Sándor elnök tájékoztatást adott az elmúlt egy hónapban végzett munkáról és számos előterjesztést is tett. Várhatóan napokon belül beküldésre kerül a Fővárosi Törvényszékhez a tisztújítás miatt aktuális változás bejegyzési kérelem – a szükséges mellékletekkel. A VTOSZ technikai működésének számos feltétele van, ezek áttekintésre kerültek és ahol erre mód volt, költségcsökkentésre került sor. Ennek megfelelően az informatikára (a MAZE Kft-vel), a könyvelésre (a Comp-Sald BT-vel) és az irodabérlésre (az Új Buda Ingatlanforgalmazó Kft-vel) új szerződés kerül aláírásra. Ismét intenzívvé kell tenni a VTOSZ honlapot (www.tir.hu), kisebb irodába költözik a VTOSZ központ. Lépéseket kell tenni a VTOSZ likviditásának fenntartása érdekében. Szegedi Sándor elnök számos vezetői szintű és szakmai egyeztetést kezdeményezett, illetve bizonyos egyeztetésekre már sor is került. Fontos kérdés az állami vízügyi szolgálattal (OVF, vízügyi igazgatóságok), az önkormányzati szervezetekkel (pl. a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségével), a Katasztrófavédelemmel és a mezőgazdasági szervezetekkel (Nemzeti Agrárgazdasági Kamara) való együttműködés. Ez szükségessé teszi a Belügyminisztériummal, a Miniszterelnökséggel és a Földművelésügyi Minisztériummal (és persze intézményeikkel) történő egyeztetéseket is. Módosítani kellett az Európai Uniós programok monitoring bizottságaiban és albizottságaiban való VTOSZ képviseletet. Ezeket az ügyeket a továbbiakban Ugrai Bálint szakmai elnökhelyettes viszi, helyettese Tamaskó Gábor általános elnökhelyettes.

Az elnökség áttekintette a 2015. évi tervezett költségvetést és tagdíjakat. Számos, működési költséget csökkentő intézkedést vettek figyelembe és meg kívánják valósítani azt az elvet, hogy a Szövetség működése havi egy millió forintból megoldható legyen. Ugyanakkor a legnagyobb költségeket viselő társulatok terheit évi 100 ezer forinttal csökkenteni kívánja az elnökség. Végül is az elnökség és Németh Gy. Géza vezetésével a felügyelő bizottság egyetértett a közgyűlés elé kerülő költségvetés tervezettel. Ezt valamennyi tagszervezet írásban meg fogja kapni és a VTOSZ honlapon is elérhető lesz.

Az elnökség és a felügyelő bizottság tagjai egyaránt érzékelik a működő vízitársulatok nehéz helyzetét. Egyértelmű, hogy több olyan pont is van, amelynek megvalósulása feltétlenül szükséges ahhoz, hogy a még meglévő társulatok életben maradjanak. Az állami tulajdonú közcélú vízgazdálkodási művek fenntartásába kellene jobban bekapcsolódni a társulatoknak. Ilyen megbízást számos vízügyi igazgatóság adott ki társulatoknak, azonban ennek messze nincs meg az egységes gyakorlata. A harmadlagos művek rendbetétele és a települési önkormányzatokkal való minél szélesebb körű szerződéskötés ezen művek fenntartása érdekében szintén feltétele a “túlélésnek”. Élesedik a konfliktus a vízitársulatok és a vízügyi igazgatóságok között (a döntően EU támogatással és vízitársulati sajáterőből) megvalósított beruházások tulajdonjoga körül. Ezeknek a műveknek a könyv szerinti vagyoni értéke országosan 15 milliárd forint és sem az ingyenes átadásra, sem az “egyszerű” kivezetésre nincs mód. És nem könnyű a mezőgazdasági vízszolgáltatást végző társulatok helyzete sem, hiszen számos helyen éppen az EU-s beruházásokkal létrejött saját tulajdonú művekkel lehet megoldani a vízszolgáltatást. Ugyanakkor vannak már hangok (NAK, VÍZIG-ek), amelyek szerint a területi vízgazdálkodási feladatokat a vízitársulatok nélkül nem lehet ellátni és érdemi szakmai vizsgálatok, amelyek szerint a vízügyi igazgatóságok drágábban tudják csak üzemeltetni az állami tulajdonú közcélú vízgazdálkodási műveket, mint a vízitársulatok. Ezek a kérdések a következő időszak élesedő érdekképviseleti helyzeteit is előre vetítik.

Jogos igény a vízitársulati vezetők részéről az, hogy (talán az érintett állami vezetőktől) milyen vízitársulati jövőkép kerüljön felvázolásra. Az új VTOSZ vezetés ahhoz keres partnereket, támogatókat, hogy pozitív irányú elmozdulás legyen, ami mind a mezőgazdaság, mind a települések számára kedvező. Addig is, amíg ebben a kérdésben konkrétumok kimondására sor nem kerül, legalább “házon belül” készülni kell egy, a társulatok által felvázolt jövőképpel. Ezt két olyan anyag is célozza, amelyekkel a VTOSZ elnöksége két ülésén is foglalkozott, és amelyek a küldöttgyűlés elé kerülnek. Egyrészt vannak olyan rövid távú feladatok, amelyekkel foglalkozni kell és amelyekben a tisztújítás kétségtelenül hozott némi törést. Ezeket az ügyeket fel kell pörgetni és érdemi előrelépést kell bennük elérni. E mellett arra is szükség van, hogy legalább közép távú (stratégiai jellegű) célkitűzések is megfogalmazásra kerüljenek. E két kérdéskörben született alapozó anyagokkal szintén egyet értett az elnökség, így azok is a közgyűlés elé kerülnek.

A VTOSZ elnöksége végül a 2015. április 28-i rendkívüli küldöttgyűlés előkészítésével foglalkozott. Tudomásul vette, hogy lépések történtek a küldöttgyűlés átalakítására (egy szervezet, egy küldött) és elfogadta az ülés napirendjét. A küldöttgyűléssel kapcsolatos valamennyi információt a VTOSZ tagszervezetei elektronikus úton, írásban meg fognak kapni és az össze fontos információ olvasható lesz a VTOSZ honlapján is.

 

Nincs jogosultsága hozzászólni.