TIRHírekTájékoztatókKérdések a legújabb birtokbaadási megállapodás tervezetről

Kérdések a legújabb birtokbaadási megállapodás tervezetről

 

 Társulati kérdés:

A forgalomképes állami tulajdonban lévő és VIZIG vagyonkezelésbe került vizek és vízilétesítmények birtokba adásáról szóló, a pécsi VIZIG által szétküldött  legújabb változata egyeztetve lett-e a Szövetséggel különös tekintettel a tervezet alábbi  3. ésa 6. pontjára? Mit lépjenek az érintett társulatok?

VIZIG  tervezet: 3.     pont::   Jelen Megállapodással Átadó birtokba adja, Átvevő birtokba veszi a jelen Megállapodás 1. sz. mellékletében tételesen rögzített ingatlanokat, egyidejűleg –térítésmentesen átadás-átvételre kerülnek az alábbi okiratok és dokumentumok:

VIZIG  tervezet: 6. pont:  Átadó az átadásra kerülő ingatlanokon a vízitársulat tulajdonát képező és vagyonába tartozó azon tárgyi eszközök könyv szerinti értékének megtérítésére (8. melléklet) tart igényt, amelyek rendelkeznek vízjogi engedéllyel és saját forrásból valósultak meg. E tekintetben Átadó jogfenntartó nyilatkozattal él. Amennyiben a tárgyi eszközök az Átvevő jogszabályokban rögzített alapvető feladatainak ellátásához nélkülözhetetlenek, Átadó köteles azokat rendelkezésre bocsátani (a szakfeladatok ellátásának akadályozása elkerülésére). Átadó a 8. mellékletbe foglalt és az Átvevő irányító szerve által jogszerűen költségtérítésre elfogadott tárgyi eszközök tekintetében, a megtérítés időpontjáig bérleti, illetve használati szerződés megkötésére tart igényt.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 Válasz:

A pécsi VIZIG által szétküldött megállapodás tervezet a VTOSZ-el nem lett egyeztetve. A  2014. október 2-i  viziztársulati vezetői értekezleten kialakított megállapodás tervezetet   2014. október 6-án  az OVF vezetésének megküldtük. ( TIR 2014.10.02.)

 A  vízitársulatok által elfogadhatónak tartott megállapodáshoz képest a legfrisebb tervezet 3. pontja továbbra is tartalmazza a  térítésmentes átadást.

A 6. pontot pedig úgy fogalmazták át, hogy csak a  tárgyi eszközök könyv szerinti értékének megtérítésére (8. melléklet) tart igényt a társulat és ezek közül is csak azokra, amelyek rendelkeznek vízjogi engedéllyel és saját forrásból valósultak meg.  A   társulati vagyon döntő többsége a vízjogi engedéllyel rendelkező vizek és vízi létesítmények tartozéka, alkotórésze,  ezekre a vagyonelemekre külön vízjogi engedély  nincs kiadva. A saját forrás fogalma szintén vitára adhat okot, mert 1996. óta a társulat vagyonával vált minden olyan  forrás, amit a közfeladat ellátáshoz kapott, az OVF  nyári felméréséből pedig arra lehet következtetni, hogy  csak a tagi befizetéseket szeretné  saját forrásnak elismerni. További vitára adhat okot, hogy  a költségtérítés csak az Átvevő irányító szerve által jogszerűen költségtérítésre elfogadott tárgyi eszközök tekintetében áll fenn, pedig  társulati vagyon léte vagy nem léte nem attól függ, hogy a VIZIG elfogadja-e a tárgyi eszközt  társulati vagyonelemnek, hanem  a  hatályos jogi szabályozás szerinti eszköznyilvántartás a mértékadó. A tervezet szerinti megfogalmazással közvetve lemondanak a társulatok  a konzorciumi lehetőségről is.

Mindezekből következik, hogy a 2014. október 2-i megbeszélésen egyezetett,  az OVF-nak megküldött és a TIR-en  közzétett VTOSZ tervezettől  való eltérések  elfogadásáról való döntés meghozatalánál a fentiek figyelembe vételét  javasoljuk.

dr.VÁ 

 

Nincs jogosultsága hozzászólni.

Névnap

Ma 2022. május 25., szerda van.
Orbán napja van, holnap Fülöp és Evelin napja lesz.