TIRHírekTájékoztatókForgalomképes állami tulajdonú vízilétesítmények birtokbaadási eljárásának előkészítése

Forgalomképes állami tulajdonú vízilétesítmények birtokbaadási eljárásának előkészítése

 

 

A forgalomképes állami tulajdonú vízilétesítmények birtokbaadási eljárás előkészítése több vízügyi igazgatóság területén megkezdődött.

2014.09.05-én a vízilétesítmények vagyonátadásáról, valamint az öntözésfejlesztésről az OVF törzsszobájában tartott értekezletről készült Emlékeztető ( Teljes szöveg a TIR-en)  1. pontja rögzíti, hogy

„Azon társulati műveknél, ahol a földhivatali bejegyzések megtörténtek, a VIZIG-ek kezdeményezik az átadás-átvételi megállapodások megkötését. Azon művek esetében, ahol EU vagy egyéb forrásból a társulat beruházást hajtott végre, a fejlesztést aktiválta és könyveiben szerepeltette, a fejlesztések „megváltásának”, vagy átírásának kérdésköre egyedi egyeztetést és jogi rendezést igényel.”

A Szövetség vízitársulati munkabizottságának és a Szövetség szűkkörű vezetésének egyértelmű álláspontja, hogy  hogy a  VIZIG által kiküldött megállapodásban  a társulati érdekeket   meg kell jeleníteni.

A vízügyi igazgatóságok egymás után küldik ki a birtokbaadási megállapodás tervezeteket és  azok mellékleteit.  Az OVF tudomásul veszi, a VTOSZ kifejezetten javasolja, hogy a vízitársulatok a számukra fontos nyilatkozatokat tegyék meg, az  előnytelen megállapításokat ne fogadják el. A téma fontosságát jelenti, hogy  az október 2-i össz-vízitársulati vezetői konzultáció egyik napirendje kifejezetten ezzel  fog foglalkozni. A forgalomképes állami tulajdonú vízilétesítmények vagyonkezelői jogának átírása a vízügyi igazgatóságok részére még folyamatban van, a birtokbaadási megállapodások megkötésére a vagyonkezelői jogok bejegyzési eljárásainak  befejezését követően kerülhet sor.

A VTOSZ vezetése javasolja, hogy  a vízitársulatok ne fogadjanak el a részükre kedvezőtlen megállapodást és ne tegyenek elhamarkodott nyilatkozatokat.

A VTOSZ vizitársulati munkabizottsága és a Szövetség szűk körű elnöksége  a forgalomképes állami tulajdonú vízilétesítmények birtokbaadási eljárásánál  az alábbiakat javasolja:

1. Ne fogadjanak el a társulatok olyan megállapodást, amelyben a vízitársulat térítésmentesen mond le a forgalomképes állami művek birtokbaadásával egyidejűleg a vízügyi igazgatóságokhoz átadásra kerülő társulati vagyonelemekről, tárgyi eszközökről, a társulati forrásból elkészített és átadásra kerülő dokumentációk ellenértékéről, nem vagyoni jogok ellenértékéről.

2. Afelek a megállapodásban rögzítsék, hogy a társulat az ÚMVP beruházásokkal érintett műveken a 2013. évi kötelező fenntartást elvégezte, elmaradás nincs, az állami tulajdonú műveken végzett  ÚMVP-s beruházásokból fakadó kötelező fenntartás állami forrás hiánya miatt  2014. január 1-től nem terheli a társulatot, az ÚMVP-s szerződések vízügyi igazgatóságok  részére történő átcedálása a társulatnak nem okozhat gazdasági hátrányt. Az ÚMVP támogatási határozatok módosítását a vízügyi igazgatóság  kezdeményezi, annak semmiféle költséghatása nem lehet a társulatra.

3. Felek a megállapodásban rögzítsék, hogy az átadásra kerülő ……………………. elnevezésű vízilétesítményen  elvégzett, az MVH által leigazolt …………………………………. tárgyú munkák ……………… forint  ki nem fizetett  támogatási összege Átadót  illeti meg. Amennyiben az MVH ezt a támogatási összeget a Átvevőnek fizeti ki,  Átvevő ezt az  összeget teljes egészében  haladéktalanul Átadó ………………………………. bankszámlájára utalja át.

4. Felek rögzítsék, hogy a Vízitársulat  az   átadásra kerülő ingatlanokon  a vízitársulat tulajdonát  képező és vagyonába tartozó

-  tárgyi eszközök könyv szerinti értékének  ( 8/a. sz. melléklet)-,

- az átadásra kerülő dokumentációk elkészítésének, elkészíttetésének-, (8/b. melléklet)

- az átadásra kerülő  vagyoni jogok   ellenértékének   (8/b. melléklet), tovább

- a vagyonátadással kapcsolatban felmerülő igazolt kiadásainak  megtérítésére  igényt tart. E tekintetben jogfenntartó nyilatkozattal él. A Vízitársulat  anyagi igényének  megtérítésére felek  30 napon belül külön megállapodást kötnek.

5. Felek rögzítsék, hogy a vízügyi igazgatóságok vagyonkezelésbe kerülő vizek és vízilétesítmények vízjogi üzemeltetési engedélyeinél az engedélyes személyében bekövetkező változást a vízügyi igazgatóság a birtokbaadási  jegyzőkönyv alapján  a jegyzőkönyv aláírásának napjától kéri  az engedélyek nevére történő átírását.  Az engedélyes személyének átírásáig  a társulatok engedélyesként semmiféle felelősség nem terheli.  A vízjogi engedély  átírással kapcsolatban a vízitársulatot  semmilyen költség nem terhelheti.

8/a. sz. melléklet

 Kimutatás az átadásra kerülő forgalomképes, állami tulajdonú vizek és vízilétesítményeken  nyilvántartott társulati tulajdonban lévő tárgyi eszközökről 

Átadásra kerülő vízilétesítmény megnevezése

Átadásra kerülő társulati tulajdonú tárgyi eszközök

megnevezése

értéke (eFt.)

     
     

8/b.sz. melléklet

       Átadásra kerülő dokumentációk elkészítésének, elkészíttetésének  ellenértéke

Átadásra kerülő vízilétesítmény megnevezése

Átadásra kerülő dokumentáció

Vagyoni értékű jogok

megnevezése

ellenértéke (eFt.)

megnevezés

ellenértéke (eFt.)

         

dr. VÁ

 

Nincs jogosultsága hozzászólni.

Névnap

Ma 2022. május 21., szombat van.
Konstantin napja van, holnap Júlia és Rita napja lesz.