TIRHírekTájékoztatókA jogtalanul visszatartott kifizetésekről továbbra sincs döntés

A jogtalanul visszatartott kifizetésekről továbbra sincs döntés

 

Az  Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri  rendeletek módosításáról  szóló Miniszterelnökséget vezető miniszter 1/2014. (IX. 15.) MvM rendelete módosítja az  Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az  öntözés, a  melioráció és a  területi vízgazdálkodás mezőgazdasági üzemi és közösségi létesítményeinek fejlesztéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről  szóló 34/2008. (III. 27.) FVM rendeletet, de a vízitársulatoknak járó, de jogtalanul visszatartott közel 300 millió forint összegű  EU-s  támogatások  kifizetésére  továbbra sincs intézkedés.

 

 

 

3. §

(1)

Az  Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az  öntözés, a  melioráció és a  területi vízgazdálkodás mezőgazdasági üzemi és közösségi létesítményeinek fejlesztéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről  szóló 34/2008. (III. 27.) FVM rendelet [a  továbbiakban: 34/2008. (III. 27.) FVM rendelet] 4.  §-a a  következő (6) bekezdéssel egészül ki:

„(6) Az az ügyfél, akinek a támogatási határozata

a) 2010. január 1. napján vagy azt követően, 2013. december 31. napjával bezárólag emelkedett jogerőre, köteles

aa) a műveletet 2015. március 31. napjáig megvalósítani és

ab) az utolsó kifizetési kérelmet a 9. § (4) bekezdés a) pont szerinti időpontig benyújtani,

b) 2014. január 1. napján vagy azt követően emelkedett jogerőre, köteles

ba) a műveletet 2015. május 31. napjáig megvalósítani és

bb) az utolsó kifizetési kérelmet a 9. § (4) bekezdés b) pont szerinti időpontig benyújtani.”

(2)

A 34/2008. (III. 27.) FVM rendelet 9. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) A Vhr. 17. § (3) bekezdésében foglaltaktól eltérően, a 4. § (6) bekezdés

a) a) pont szerinti ügyfeleknek az utolsó kifizetési kérelmet 2015. március 31. napjáig,

b) b) pont szerinti ügyfeleknek az utolsó kifizetési kérelmet 2015. május 31. napjáig kell benyújtani.”

(3)

A 34/2008. (III. 27.) FVM rendelet Záró rendelkezések alcíme a következő 12/D. §-sal egészül ki:

„12/D. § Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri

rendeletek módosításáról szóló 1/2014. (IX. 15.) MvM  rendelet [a  továbbiakban: 1/2014. (IX. 15.) MvM  rendelet]

által megállapított 4.  § (6)  bekezdést és 9.  § (4)  bekezdést az  1/2014. (IX. 15.) MvM  rendelet hatálybalépésekor

folyamatban levő ügyekben is alkalmazni kell.”

                  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Forrás: M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2014. évi 126. szám

dr. VÁ.

 

Nincs jogosultsága hozzászólni.

Névnap

Ma 2022. május 26., csütörtök van.
Fülöp és Evelin napja van, holnap Hella napja lesz.