TIRSzövetségSegédletekA törvénymódosítás hatása a területi vízgazdálkodásra és a vízitársulatok további működésére

A törvénymódosítás hatása a területi vízgazdálkodásra és a vízitársulatok további működésére

 

 

1.    A törvénymódosításból fakadó egyértelmű változások

·      az állami tulajdonú közcélú vízgazdálkodási művek (és valamennyi mezőgazdasági vízszolgáltató mű) vagyonkezelői a vízügyi igazgatóságok. A vízügyi igazgatóságok ellátják az állami művek vagyonkezelését, üzemeltetését, fenntartását, fejlesztését.

·      A települési  önkormányzatok a  tulajdonukban lévő  belvízelvezetést vagy öntözést szolgáló vízfolyásokat, csatornákat  üzemelésre  felajánlhatják a vízügyi igazgatóságnak.

2.    Az átmeneti helyzet kezelése, vízitársulati feladatai

2.1.         Vízitársulati üzemeltetési és védelmi feladatok

·      amíg a vízügyi igazgatóságok vagyonkezelői joga bejegyzésre nem kerül, a vízitársulatoknak kell az állami tulajdonú közcélú vízgazdálkodási létesítményeket üzemeltetni, erre elvileg forrást kellene kapniuk,

·      amennyiben védelmi helyzet alakul ki, a vízitársulatoknak kell védekezniük, 100 %-os állami finanszírozással, a 19/2012. BM utasítással elrendelt Vízkárvédelmi  Szabályzat  szerint,

·      a védelmi tervek felülvizsgálata, módosítása,

·      a mezőgazdasági vízszolgáltatás helyzetének tisztázása (ki csinálja, milyen művekkel, mi lesz a vízitársulati tulajdonnal?),

·      a közfoglalkoztatás feladatinak ellátása 2014. április 30-ig,

·      a szivattyútelepekkel kapcsolatos helyzetben intézkedés (áramlekötés, további üzem).

·      a vízitársulati közfeladat újragondolása, meghatározása,

·      a korábbi, érvényes, jogszerű küldöttgyűlési határozatok érvényesítése

2.2.        Vízitársulati tőke megváltozása

·      amint a vízügyi igazgatóság vagyonkezelői joga bejegyzésre kerül, a vízitársulatnak mindenféle jogosultsága (kezelői jog, vagyonkezelői jog) megszűnik a művel kapcsolatban

o      a mű értékét a jegyzett tőkéből ki kell vezetni,

o      a jegyzett tőke mértékét le kell szállítani,

o      a művet a vízitársulati művek jegyzékéből törölni kell,

o      működési terület felülvizsgálata,

o      küldöttek legitimitásának felülvizsgálata

a szükséges küldöttgyűlési határozatok meghozatalával,

·      az elkülönített vagyon tisztázása, a vízitársulati dokumentumokban a szükséges átvezetések megtétele,

·      a 8 % helyzete, számítása,

·      alapszabályban a szükséges módosítások átvezetése.

2.3.        Egyeztetés az önkormányzatokkal

·      az önkormányzatokkal egyeztetni kell a művek sorsáról, a fel nem ajánlott, a fel nem ajánlható,  a visszautasított művek üzemeltetéséről, a védekezés finanszírozásáról,

·      egyeztetni kell a védekezésről, milyen önkormányzati védekezési feladatok lesznek, milyen szerepe lesz a társulatnak?

2.4.        EU-s támogatással végzett beruházások

·      az EU támogatási szerződések kedvezményezettje a társulat helyett a vízügyi igazgatóság lesz az igazgatóság által vagyonkezelt (üzemeltett) művek esetében, ez milyen gyorsan történik, lesz-e vízitársulati feladat, milyen forrásból finanszírozzák?

·      a vízügyi igazgatóság vagyonkezelői jogának bejegyzését követően az EU támogatási szerződések felmondása szükséges-e, VÍZIG kezdeményezi, automatikusan átírják-e?

·      a nem állami műveken megvalósult európai uniós támogatással megvalósult beruházások utáni kötelező fenntartás forrásának biztosítása.

2.5.        A vízitársulati  vagyona sorsa az  állami művekben

·      az állami tulajdonú műveken/művekben lévő vízitársulati vagyontárgyak helyzetének tisztázása, az átadás feltételei, az eladás, leszerelés lehetőségei,

·      a mezőgazdasági vízszolgáltató művek formájában, illetve azok műtárgyaiban lévő vízitársulati vagyon.

·      a mezőgazdasági vízszolgáltatás helyzetének tisztázása, különös tekintettel a vízitársulati tulajdonú berendezésekre, eszközökre,

2.6.        Engedélyek, dokumentációk

·      az üzemelési vízjogi engedélyek sorsának figyelemmel kísérése, ha szükséges ezek visszamondása,

·      az átadandó művek dokumentációjának kezelése, átadása.

 2.7.        Folyamatban lévő beruházások

·      EU-s beruházások elszámolása,

·      a tájgazdálkodással összefüggő vízitársulati munkák továbbviteli lehetőségeinek tisztázása (érintett vízitársulatok),

3.    A VTOSZ feladatai az átmeneti helyzet kezelésében

 3.1.         Egyeztetés a BM-mel, OVF-fel

·      az átmeneti üzemeltetéshez a VTOSZ-nek forrást kell szereznie (legalább havi ellátmány formájában)  a BM-től,

·      az esetleges védekezésnél a védelmi szerződések megkötésére és a szükséges forrás megszerezésére VTOSZ-nek intézkedni kell,

·      a feladatok tisztázása és a forrás biztosítása január-februári feladat, és amennyiben ez nem sikeres, a vízitársulatoknak az állami művek üzemelési vízjogi engedélyét azonnal, tömegesen vissza kell mondaniuk a feladat finanszírozási ellehetetlenülése miatt,

·      a szivattyútelepekkel kapcsolatos helyzet tisztázása: áramlekötés, akkor is viszi a pénzt, ha nem működik!).

 3.2.        Vízjogi engedély, dokumentáció, szakmai felügyelet

·      az üzemelési vízjogi engedélyekkel kapcsolatos helyzet tisztázása, lesz-e egységes intézkedés,

·      az átadandó művek dokumentációjának kezelése, az átadás tartalma, menete,

·      a vízügyi igazgatóság szakmai felügyeletének szabályozása,

·      a vízitársulati védelmi feladatok tisztázása,

 3.3.        UMVP IH

·      hogyan történik a támogatási szerződés kedvezményezettjének megváltozása, mi lesz az állam feladata, milyen társulati feladatok lesznek,

·      EU támogatással megvalósult beruházások aktiválás utáni helyzete, ha a társulaté, hogy történik a kötelező fenntartás finanszírozása?

3.4.        Részvétel a közfoglalkoztatásban

·      a vízitársulati részvétel lehetőségének biztosítása az országos közfoglalkoztatási programban 2014. április 30-ig és május 1. után.

3.5.        Vízitársulatok felé

·      küldöttgyűlések előkészítésének segítése,

·      alapszabály  módosítás segítése, (működési terület, küldötti lista, választott tisztségviselők, stb.)

·      a vízitársulati közfeladat meghatározásának segítése,

·      az elkülönített vagyon kellő tisztázása, magyarázata,

·      finanszírozási lehetőségek, példák bemutatása,

 

4.    A változások esetleges kedvező kimenetei

·      a vízügyi igazgatóságok az állami tulajdonú közcélú művek üzemelésére, fenntartására a vízitársulatokkal  üzemeltetési szerződést köthetnek,

·      a vízügyi igazgatóságnak fel nem ajánlott vagy át nem vehető művekre az önkormányzat a társulattal köt üzemeltetői szerződést,

·      a vízügyi igazgatóság által visszautasított műre az önkormányzat a vízitársulattal köthet szerződést,

·      az önkormányzati tulajdonú műveken a védekezés finanszírozása tisztázatlan, így a védelmi munkákra az önkormányzat a vízitársulattal köthet szerződést,

·      a vízitársulati közfeladatok körében  előnyös, a tagi érdeket közvetlenül szolgáló  feladatok meghatározása.

5.    A megmaradó és a megszűnő vízitársulatok számára adandó VTOSZ segítségek

 5.1.         Megmaradó társulatok

·       a 2014. évi küldöttgyűlés előkészítése,

·       alapszabály  módosítás segítése, (működési terület, küldötti lista, választott tisztségviselők, stb.)

·       a cégbejegyzés módosítása,

·       a társulat közfeladatainak meghatározása,

·       a társulat elkülönített vagyonának meghatározása,

·       a társulat védelmi tervének módosítása.

 5.2.        Megszűnő társulatok

·       a küldöttgyűlés előkészítése,

·       a társulati vagyon értékesítésének feltételei,

·       a dolgozók végkielégítésével kapcsolatos információk,

·       a dolgozók esetleges elhelyezése vízügyi igazgatóságokon,

·       a társulat végelszámolásának elindítása,  lefolytatása,

·       a társulat felszámolásával kapcsolatos helyzet kezelése.

 VTOSZ Titkárság

 

 

Nincs jogosultsága hozzászólni.