TIRHírekTájékoztatókPályázati felhívás igazgatói állás betöltésére Pomázon

Pályázati felhívás igazgatói állás betöltésére Pomázon

 

KÖZÉPDUNAMENTI BERUHÁZÓ SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI VÍZGAZDÁLKODÁSI TÁRSULAT 2013 Pomáz, Rákóczi út 74. Telefon: 06-(26)-325-322 Fax: 06-(26)-325-172 _____________________________________________________________________________________

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

AZ KÖZÉPDUNAMENTI BERUHÁZÓ SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI VÍZGAZDÁLKODÁSI TÁRSULAT IGAZGATÓI MUNKAKÖRÉNEK ELLÁTÁSÁRA

A KÖZÉPDUNAMENTI BERUHÁZÓ SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI VÍZGAZDÁLKODÁSI TÁRSULAT (a továbbiakban: Társulat) pályázatot hirdet igazgatói munkakörének ellátására.

A igazgató főbb feladatai a következők:

 A beérkezőés kiadott ajánlatok értékelése.

 A szerzőések felülvizsgálata, megkötése a társulat nevében, a vonatkozó feltételek mellett.

 A társulat gazdálkodásával összefüggőjogszabályokban, a társulat dokumentumaiban és belsőszabályzataiban, meghatározott feladatok végrehajtása, végrehajtatása és a végrehajtás ellenőzése.

 A társulat szervezeti egységeinek, és a folyamatok műödési rendjének meghatározása.

 A technikai-technológiai fejlesztésre, a termékek-szolgáltatások minőégének javítására a gazdaságosság, jövedelmezőég és hatékonyság fokozására vonatkozó intézkedések kidolgozása, az intézkedések végrehajtásának ellenőzése és értékelése.

 A társulat anyagi és szellemi erőorrásainak hatékony felhasználása és gyarapítása, a jövedelmező nyereséges műödés biztosítása.

 A közgyűés, a küldöttgyűés, a felügyelőbizottság, és az intézőizottság hatáskörébe tartozó ügyek megvitatásához, a határozatok hozatalához szükséges anyagok időeli kidolgozása, előészítése.

 A hatékony munkavégzés feltételeinek megteremtése és folyamatos javítása.

 Az intézőizottság által meghatározott üzletpolitika végrehajtásához szükséges intézkedések kidolgozása.

 Az intézőizottság és a felügyelőizottság tájékoztatása a társulat műödésérő és a fontosabb eseményekrő.

 Folyamatos informálódás a társulat egységeinek munkájáról.

 A társulat feladatainak teljesítésére, a vezetésére bízott vagyon megőzésére, növelésére, rendeltetésszerűkezelésére intézkedések kidolgozása, kiadása, az intézkedések végrehajtásának ellenőzése.

 A társulat tű-, munka- és környezet- és vagyonvédelmi rendjét szolgáló intézkedések kiadása.

 A munkaszervezet munkájának irányítása, ellenőzése.

 Intézkedés a külsőellenőzések által feltárt hiányosságok kijavítására, a végrehajtásuk ellenőzése.

 Az intézőizottság vagy a felügyelőbizottság tagjai kérésére felvilágosítás adása a társulat ügyeirő, részükre az iratokba való betekintés biztosítása.

 A hozzá beosztott munkatársak munkájának közvetlen irányítása, ellenőzése.

Az igazgató munkaviszony határozatlan idejű az igazgató vezetőállású munkavállaló, az álláshely az annak ellátására irányuló pályázat elbírálását követőn azonnal betölthető

Az igazgató felett a munkáltatói jogokat a Társulat Intézőbizottságának Elnöke gyakorolja.

Az igazgató bérezése: bruttó 350.000 Ft/hó + bruttó 150.000 Ft célhoz kötött prémium /hó KÖZÉPDUNAMENTI BERUHÁZÓ SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI VÍZGAZDÁLKODÁSI TÁRSULAT 2013 Pomáz, Rákóczi út 74. Telefon: 06-(26)-325-322 Fax: 06-(26)-325-172 _____________________________________________________________________________________

Pályázhatnak azok a magyar állampolgárságú, büntetlen előletűcselekvőépes szakemberek, akik rendelkeznek:

- okleveles agrár vagy műzaki képzési szakterületen szerzett mérnöki egyetemi végzettséggel,

- vízgazdálkodási társulatnál legalább 1 év munkában eltöltött időel legalább középvezető munkakörben,

- gazdasági társaság élén betöltött legalább 3 éves vezető tapasztalattal.

A pályázatnál előyt jelent:

- pénzügy szakon szerzett felsőokú végzettség,

- az elmúlt 5 évben szerzett legalább 3 éves vízitársulatokkal kapcsolatos tapasztalat,

- pályázatírási, vagy pályázatkezelési tapasztalat,

- hivatalnál szerzett tapasztalat.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

- a pályázó részletes életútját bemutató szakmai önéletrajzot, az eddigi munkahelyek és munkakörök feltüntetésével, szakmai munkájának részletes ismertetésével,

- bérigényének nettó összegben történőmegjelölését,

- szakmai elképzeléseit a Társulat műödtetésérő,

- az iskolai végzettséget igazoló okirat másolatát,

- 3 hónapnál nem régebbi keletűerkölcsi bizonyítványt,

- orvosi igazolást, amellyel a pályázó a vezető munkakör ellátására alkalmas egészségi állapotát igazolja.

A pályázat benyújtásának határideje: a a pályázatnak a Vízgazdálkodási Társulatok Országos Szövetségének honlapján való megjelenés napjától számított 12 napon belül kell beérkeznie

A határidőe benyújtott pályázatok a beadási határidőő számított 15 napon belül elbírálásra kerülnek.

A pályázatokat postai úton vagy személyesen az Társulat címére (2013 Pomáz, Rákóczi út 74.) kell benyújtani 2 eredeti példányban. A borítékra kérjük ráírni: „Társulat igazgatói pályázat”.

A pályázatok a jogszabályban meghatározott módon kerülnek kezelésre. A pályázat eredményérő a pályázók írásban kapnak értesítést.

A pályázattal kapcsolatban érdeklőni lehet: dr. Török Balázs Intézőbizottsági Elnök Úrnál (telefonszám: +36/20-458-5980, e-mail: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. ).

Pomáz, 2013. november 22.

dr. Török Balázs

Intézőbizottsági Elnök

 

Nincs jogosultsága hozzászólni.

Névnap

Ma 2022. május 25., szerda van.
Orbán napja van, holnap Fülöp és Evelin napja lesz.